Ekonomi- och skatteseminariet

– nya krav på rapportering, skatter och regelverk

 

Seminariet som vänder sig till dig som arbetar med ekonomi- och skattefrågor inom försäkringsbranschen som till exempel controller eller aktuarie. Ekonomi- och skatteseminariet lyfter de senaste och relevantaste frågeställningar inom området. Under dagen gör vi bland annat utblickar mot regelverksförändringar, nationellt och internationellt, de utmaningar som dessa innebär för försäkringsbranschen och hållbarhetsrapportering. Läs mer i seminarieprogrammet nedan.

 

Program

 

09.00–09.10 | Inledning av moderator

Stefan Pärsson, VD, Svenska Försäkringsföreningen

 

09.10–09.45 | Ekonomin i förändring och trender

Hur förändras och utvecklas finanskartan framöver? Vilka är de stora utmaningarna? Ränte- och inflationsförväntningarna framöver.

Jonas Söderberg, ekonom, Svensk Försäkring

 

09.45–10.15 | En internationell utblick 

Uppfyller vi syftet med Solvens II och hur går det på internationell nivå? Varför är PEPP helt ointressant för svenska livbolag? EIOPAs byte av fokus från ny reglering till tillsyn av det befintliga regelverket?

Daniel Eriksson, Managing Director, Luminatum Advisory

 

10.15 – 10.30 | Paus och nätverkande

 

 

10.30 – 11.00 | Regulatorisk rapportering

Hur ser det ut idag och vad är på gång? Vilka är utmaningarna för bolagen?

Catrina Ingelstam, Creatme AB

 

11.00–12.00 | IFRS 17

Vad händer i dagsläget? Vad innebär de nya kraven? Branschens utmaningar är många, men kan de även ses som möjligheter?

Åsa Andersson, Regelverkssamordnare, Länsförsäkringar AB

 

12.00–13.00 | Lunch

 

13.00–13.45 | Nya regler för bolagsskatt och sänkt skattesats – hur påverkas branschen?

Förändringarna bygger delvis på EU-regler och syftar bl.a. att minska aggressiv skatteplanering och  skatteflykt. Förändringarna avseende ränteavdrag m.m. kombineras med en sänkning av bolagsskatten från 22 till 20,6 procent.

Nils Schmid, Partner Financial Services Tax, KPMG Sweden

 

13.45–14.30 | Tillämpning och efterlevnad av Penningtvättslagen

Vilka är de svåraste tillämpningsfrågorna hur går arbetet med vägledning till i praktiken för reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillämpas i praktiken.

Nicklas Lundh, Chef, Finanspolisen

 

14.30–14.45 | Paus och nätverkande

 

14.45–15.30 | Sustainable Finance

Klimatrisker och klimatkompensation – hur påverkar det affärsmodell, ekonomi och skattehantering?

Angelica Berg, rådgivare inom hållbarhet och Viktor Lindroth, Partner, PwC Financial Services Risk and Regulations

 

15.30–15-45 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

 

Moderator

 

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

 

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se

08-522 789 97