GDPR och informationssäkerhet – grundkurs

Grundkurs i dataskydd för nyanställda eller för anställda med nya ansvarsområden inom dataskydd.


Försäkringsbranschen hanterar i sin verksamhet en stor mängd känsliga personuppgifter om sina kunder och andra intressenter. Under kursen går vi igenom de regelverk som styr hantering av personuppgifter, framförallt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. 

Vi går även igenom konkreta åtgärder som försäkringsbolag behöver vidta i sin praktiska vardag. Det blir diskussioner om hur dataskyddsförordningens regler ska tolkas i olika situationer som typiskt sett uppkommer i försäkringsbranschen, till exempel hanteringen av känsliga personuppgifter om hälsa och fackmedlemskap. Det blir många praktiska delar där vi går igenom steg för steg hur man ska hantera till exempel konsekvensbedömningar, incidenter och den löpande tillsynen. Vi kommer även att diskutera tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppnå en god informationssäkerhet för personuppgifter.

 

Innehåll och upplägg

Kursen kommer att utgå från en mängd praktiska exempel i syfte att konkretisera regelverket och skapa förståelse för hur man behöver agera vid hantering av personuppgifter inom försäkringsverksamhet.  Under kursen kommer det finnas mycket utrymme för diskussioner och frågor. 


Ur programmet:
 

  • Dataskydd – en överblick över regelverket.
  • Laglig grund och känsliga personuppgifter i försäkringssammanhang
  • Bedrägeriutredningar och uppgifter om brott
  • Informationsgivning till kunder och andra parter – när, vad, hur?
  • Den registrerades rättigheter
  • Informationssäkerhet och dataskydd
  • Personuppgiftsbiträden
  • Governance – styrning och kontroll av dataskyddsarbetet i praktiken
     

Erfarenhetsutbyte – tid för deltagarna att tillsammans med kursledaren diskutera sina egna erfarenheter.


För vem är kursen?

Kursen vänder sig till dig inom försäkringsbranschen som är ny inom området och ska arbeta som DPO/ dataskyddsombud, personuppgiftsombud,  compliance-/ regelverksansvarig, CIO eller IT-säkerhetsspecialist. Kursen passar även dig som är internrevisor, system- eller processägare, kontorschef/operativ chef/COO, riskansvarig eller försäkringsförmedlare. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.

 

Kursledare och föreläsare
 

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat

Anna har arbetat med affärsjuridik sedan 1999, varav ett år i USA. Hon har under hela sitt yrkesliv intresserat sig för och arbetat med personuppgiftsrätt. Hennes erfarenhet är bred och har sin grund i kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Sedan snart 10 år tillbaka har hon även fördjupat sig inom försäkringsrätten. Anna har hållit många utbildningar om bland annat försäkringsrätt och utbildar även inom dataskydd och försäkringsdistribution hos Svenska Försäkringsföreningen.

 

Karin Schurmann

Advokat och senior associate, Kompass Advokat

Karin Schurmann har ägnat stora delar av sitt yrkesliv åt regelverket kring dataskydd, inklusive informationssäkerhet, och försäkring. Karin har stor erfarenhet av att ge löpande rådgivning kring dataskydd och personuppgifter och har också agerat projektledare vid genomgång av personuppgiftshantering och vid GDPR-implementering hos ett flertal företag. Karin håller regelbundet utbildningar inom t.ex. dataskydd och försäkring. Hon har också erfarenhet av att arbeta som bolagsjurist med inriktning mot dataskydd och personuppgifter, samt som extern bolagsjurist hos flera försäkringsbolag.
 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97