Juridikseminariet

Över ett decennium som mötesplats för dig som arbetar med regelefterlevnad och lagstiftning inom försäkringsbranschen


Juridikseminariet har passerat 10 år som mötesplats! Vi vill därför fira in det kommande decenniet genom att sätta lite extra guldkant på årets seminarium, som är det 11:e omgången. Välkommen den 7 november då vi bjuder in till Juridikseminariet i anrika Hotell Kung Carls lokaler!

Juridikseminariet är mötesplatsen för dig som arbetar med regelverk och compliance inom försäkringbranschen och myndigheter med inriktning på försäkringsjuridik. Under en heldag går vi igenom uppdateringar inom regelverk och utmaningarna vid implementeringarna av dessa. Vi tittar även närmre på konsumentskyddsdirektivet i EU och får en genomgång av tillsynen vid Mifid och IDD.


 

Program

 

09.00–09.10 | Inledning av moderator

Kort presentation av dagens agenda, talare och ämnen.

Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring

 

09.10–10.30 | Solvens II-översynen 2020 – hur påverkar det försäkringsbolagen?

Solvens II infördes för att göra reglerna lika för alla aktörer och stärka konsumentskyddet för försäkringstagarna. Har detta skett? Hur har det förändrat branschen och vilka försäkringar är främst påverkade?

Åsa Larson, Verksamhetsområdeschef Försäkring / Executive Director Insurance, Finansinspektionen
Jonas Söderberg, Ekonom, Svensk Försäkring

 

10.30–10.45 | Paus och nätverkande

 


10.45–11.20 | Skattekonsekvenser av förändrad pensionsålder

Sverige har fortfarande en normal pensionsålder på 65 år men ålderspensionsutredningen har som förslag att ändra på detta. Vad blir det för konsekvenser för försäkringsbolagen och dess produkter? Hur kommer skatten på pensionsförsäkringar att definieras med ändrad PÅ?

Talare publiceras inom kort.

 11.20–12.00 |  Tillsynen av Mifid och IDD

En del av FI:s arbete handlar om incidenter och akuta problem. Men tillsynens huvuduppgift är att förebygga problem. För att tillsynen ska göra störst skillnad och mest nytta måste den därför så långt det är möjligt vara både riskbaserad och framåtblickande.

Magnus Björkman, Biträdande avdelningschef/Deputy Director, Finansinspektionen

 

12.00–13.00 | Lunch

 


13.00–13.40 | IORP II – utmaningarna framöver

AMF och SPP berättar om sina erfarenheter kring rörelseregleringen. Vilka utmaningar ser de framöver?

Fredrik Bergqvist, Regulatory Affairs, AMF Pension och Maria Vaara, Chefaktuarie, SPP

 

13.40–14.20 | Nyheter inom Försäkringsavtalsrätten

Bertil Bengtsson berättar om sin fjärde upplaga av sin bok Försäkringsavtalsrätt. Boken har uppdaterat med ny rättspraxis, ny lagstiftning och ny litteratur på området.

Bertil Bengtsson, professor i civilrätt och f.d. justitieråd

 

14.20–14.40 | Paus och nätverkerkande

 


14.40–15.10 | EU:s konsumentskyddsdirektiv

Hur ser konsumentskyddsdirektivet ut enligt Europakommisionen? Vad kommer Sveriges regering fokusera på?

Karl Hjert, Senior Analyst, Finansinspektionen 

 

15.10–15.45 | GDPR efter implementeringen

Vilka reflektioner har man gjort sedan implementering av regelverket? Det känns som att branschen har mognat i sina processer men vilka förbättringsområden kan man peka ut?

Talare publiceras inom kort.

 

15.45–16.00 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

 

 

Moderator

 

 

 

 

 

 

Johan Lundström

Chefsjurist, Svensk Försäkring

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se

08-522 789 97