Juridikseminariet

Över ett decennium som mötesplats för dig som arbetar med regelefterlevnad och lagstiftning inom försäkringsbranschen


Juridikseminariet har passerat 10 år som mötesplats! Vi vill därför fira in det kommande decenniet genom att sätta lite extra guldkant på årets seminarium, som är det 11:e omgången. Välkommen den 7 november då vi bjuder in till Juridikseminariet i anrika Hotell Kung Carls lokaler!

Juridikseminariet är mötesplatsen för dig som arbetar med regelverk och compliance inom försäkringsbranschen och myndigheter med inriktning på försäkringsjuridik. Under en heldag går vi igenom uppdateringar inom regelverk och utmaningarna vid implementeringarna av dessa. Vi tittar även närmre på konsumentskyddsdirektivet i EU och får en genomgång av tillsynen vid Mifid och IDD.

 

Program

 

09.00–09.10 | Inledning av moderator

Kort presentation av dagens agenda, talare och ämnen.

Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring

 

09.10–10.30 | Solvens II – hur har det gått och vad behövs härnäst?

Solvens II infördes för att göra reglerna lika för alla aktörer och stärka konsumentskyddet för försäkringstagarna. Har detta skett? Hur har det förändrat branschen och vilka försäkringar är främst påverkade? Under mer än ett år framöver kommer det att pågå ett intensivt arbete med 2020-översynen. Vilka utmaningar ser Finansinspektionen framöver och hur ser branschen på det?

Åsa Larson, Verksamhetsområdeschef Försäkring / Executive Director Insurance, Finansinspektionen
Jonas Söderberg, Ekonom, Svensk Försäkring

 

10.30–10.45 | Paus och nätverkande

 


10.45–11.20 | Skattekonsekvenser av förändrad pensionsålder

Sverige har fortfarande en normal pensionsålder på 65 år men ålderspensionsutredningen har som förslag att ändra på detta. Vad blir det för konsekvenser för försäkringsbolagen och dess produkter? Hur kommer skatten på pensionsförsäkringar att definieras med ändrad pensionsålder?

Magnus Dahlgren, Advokat, partner och grundare, Dahlgren & Partners11.20–12.00 |  Några aktuella försäkringsrättsliga frågor

Vad är aktuellt i branschen utifrån en advokatbyrås perspektiv och finns det några lärdomar att göra utifrån detta?

Peter Kullgren, Partner, Hamilton Advokatbyrå

 

12.00–13.00 | Lunch

 


13.00–13.40 | IORP II – utmaningarna framöver

AMF och SPP berättar om sina överväganden och vägval inför rörelseregleringen. Vilka utmaningar ser de framöver? 

Fredrik Bergqvist, Regulatory Affairs, AMF Pension och Maria Vaara, Chefaktuarie, SPP

 

13.40–14.20 | Nyheter inom Försäkringsavtalsrätten

Bertil Bengtsson berättar om sin fjärde upplaga av sin bok Försäkringsavtalsrätt. Boken har uppdaterats med ny rättspraxis, ny lagstiftning och ny litteratur på området.

Bertil Bengtsson, professor i civilrätt och f.d. justitieråd

 

14.20–14.40 | Paus och nätverkande
 


14.40–15.10 | Skogsbranden i Västmanland

Den 31 juli 2014 utbröt en mycket omfattande skogsbrand i Västmanland. Branden orsakades av ett skogsfordon som utförde markberedningsarbeten på ett kalhygge beläget på en fastighet tillhörig Bergvik Väst. Trafikskadeersättning utgår för person- eller sakskada som uppkommer i följd av trafik med ett motordrivet fordon som omfattas av trafikskadelagen. Var går gränsen för vad som ska täckas av trafikskadelagen eller en ansvarsförsäkring?

Mattias Rosengren, Advokat/Partner, Advokatfirman Vinge
 

15.10–15.45 | GDPR efter implementeringen

Vilka reflektioner har man gjort sedan implementering av regelverket? Det känns som att branschen har mognat i sina processer men vilka förbättringsområden kan man peka ut?

Kompass Advokat AB

 

15.45–16.00 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

 

Moderator

 

 

 

 

 

 

Johan Lundström

Chefsjurist, Svensk Försäkring

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se

08-522 789 97