Teknisk arbete pågår!

Denna vecka har vi bytt kundsystem. Detta kan påverka dig som försöker logga in eller anmäla dig till någon aktivitet. Om du upplever problem med att göra något av dessa, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

IDD – tillämpning i praktiken

Lärdomar hittills och utmaningar framöver


Lagstiftningen bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 om försäkringsdistribution (IDD). Detta omfattar all försäkringsdistribution och således omfattas såväl försäkringsföretag som den försäkringsförmedlingsverksamhet som idag sker enligt lagen om försäkringsförmedling. IDD innehåller en rad utmaningar för försäkringsbranschen, och trots att regelverket redan trätt i kraft finns många olösta frågor för branschen att försöka hantera. Vi går igenom aktuell status i arbetet med IDD utifrån ett mer praktiskt försäkringsbolagsperspektiv och blickar framåt mot vad som behöver hanteras.
 

Vi kommer att få ta del av branschens perspektiv på IDD både utifrån skadeförsäkring och livförsäkring. Hur har de praktiskt hanterat regelverket? Vilka utmaningar står de inför och hur kunde de gjort annorlunda?

 

För vem?

Den här kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar som jurist, produktutvecklare, marknadsansvarig, distributionsansvarig, VD eller complianceansvarig på ett försäkringsförmedlarbolag, försäkringsbolag eller en bank.
 

Program


09.00–10.00 ​
Bakgrund och presentation av nuvarande regelverk

10.00–10.15 ​
Paus

​10.15–11.00
Informationskrav och uppföranderegler

11.00–12.00 
Tillståndskrav och verksamhetsregler

12.00–13.00
Lunch

13.00–13.45
IDD i skadeförsäkringsbolag  
Gästföreläsare: Karin Lidman, Head of Regulatory, If Skadeförsäkring AB

13.45–14.30
IDD i liv
försäkringsbolag 
Gästföreläsare: Linda Hellström, Chefsjurist, Handelsbanken Liv

14.30–15.00  
R
ådgivning och ersättning

15.00–15.15 
Paus

15.15–16.00
Tillsyn, ingripanden och övergångsregler 

 

Kursledare

 

Carl Johan Rundquist

Jur. kand./Senior Associate, D-Law

Carl Johan har en lång och bred erfarenhet från företag inom pensions- och försäkringsbranschen. Efter tjänstgöring som tingsnotarie samt stadsnotarie i Stockholms stad i några år, har han sedan 1986 arbetat som försäkringsjurist, vice chefsjurist och chefsjurist i flera olika livförsäkringsbolag, bland andra Skandia, Trygg-Hansa och senast SPP. Carl Johan har också varit styrelseledamot i Försäkringsjuridiska Föreningen, IPEBLA och Svenska avdelningen av AIDA och är för närvarande styrelseledamot i Föreningen Pensionsspecialisterna.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97