Teknisk arbete pågår!

Denna vecka har vi bytt kundsystem. Detta kan påverka dig som försöker logga in eller anmäla dig till någon aktivitet. Om du upplever problem med att göra något av dessa, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Kontinuitetshantering i finansiell verksamhet

Ett process- och resursperspektiv på kontinuitetshantering – en viktig del av företagets verksamhet


Bakgrund

Kontinuitetshantering är relevant ur flera intressenters perspektiv. Såväl för ägare som för kunder och tillsynsmyndigheten är en väl fungerande kontinuitetshantering en viktig del av företagets verksamhet.

 

Målgrupp – för vem?

Kursen riktar sig till dig som arbetar i lednings-, centrala eller operativa funktioner i finansiella företag, och därmed ansvarar för, eller arbetar med, hela eller delar av bolagets kontinuitetshantering – och såklart även till dig som är intresserad av att lära dig mer om kontinuitetshanteringen i finansiell verksamhet.

 

Utformning

Vi inleder med en genomgång av de krav och önskemål som olika kategorier av intressenter kan ha på företagets kontinuitetshantering och berör i samband med det även relevanta styrdokument och lämpliga sätt att göra en nulägesanalys.

Därefter tar vi oss systematiskt igenom de tre huvudbeståndsdelarna i företagets kontinuitetshantering – Analys, Planering och Test.

 

Kursinnehåll


Inledning och bakgrund

 • Affärs- och intressentnyttan av Kontinuitetshantering
 • Regelverkskrav
 • Styrdokument
 • GAP-analys / nulägesanalys
 • Metodöversikt
   

Verksamhetsanalys

 • Allvarlighetsgrader (och definitioner)
 • Verksamhetens processer och aktiviteter
 • Prioriteringar
 • Resurskategorier
 • Identifiering av nödvändiga minimiresurser
 • Återställningstid (RTO) och Återställningstidpunkt (RPO)
 • Kontinuitet i utlagd verksamhet
 • Scenarieanalys
   

Kontinuitetsplanering

 • Inledande, omedelbara åtgärder
 • Sammankallande av kontinuitetsledningen
 • Kommunikation
 • Dokumentation
 • Analys av påverkan på verksamhet och resurser
 • Kontinuitetsorganisationen
 • Kontinuitetsplaner för resurserna
 • Återgång till ordinarie verksamhet
 • Checklistor och mallar
   

Tester

 • Förberedelser av tester
 • Val av testfall
 • Skrivbordstest
 • Operativa test
 • Dokumentation av test
 • Utvärdering och uppföljning av test

 

Föreläsare


Bengt Eriksson

Senior Consultant & Business Development, Periculo AB

Bengt har en omfattande praktisk erfarenhet från både operativa och ledande befattningar i olika typer av finansiella företag, och verkar numera som senior konsult inom regelefterlevnad, risk-hantering, intern styrning & kontroll projektledning.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98