>> Nästa generation i försäkringsbranschen

Ligg steget före – bli del av ett unikt nätverk för dig som är ung i försäkringsbranschen

 

För att möta efterfrågan av både utveckling och nätverkande i försäkringsbranschen startar Svenska Försäkringsföreningen ett nytt nätverk för nästa generations medarbetare med fyra träffar under 2019/2020.

 

Nätverksträffarna ger dig som deltagare inspiration och verktyg för din fortsatta utveckling i försäkringsbranschen. Du får möjligheten att bygga ditt professionella nätverk och ett forum för diskussion kring aktuella frågeställningar med erfarna och inspirerande föreläsare. Nätverket bidrar även till viktig kompetensutveckling genom generöst med tid för erfarenhetsutbyte med de övriga deltagarna.

 

En dynamisk mötesplats för kompetensutveckling

Målet är att skapa en dynamisk mötesplats med erfarenhetsutbyte och diskussioner för kompetensutveckling samt att skapa kontaktytor, som lever över tid. 

 

>> Exempel på innehåll

  • Utmaningar och möjligheter i försäkringsbranschen
  • Praktiska verktyg för att fortsatta utvecklas
  • Trendspaning och omvärldsbevakning – framtidens försäkringsbransch
  • De sociala och digitala nätverken – vägar att synas
  • Bygga och förvalta ditt varumärke

 

>> För vem är nätverket?

Nätverket vänder sig till dig som är relativt ny i försäkringsbranschen. För bästa behållning av nätverket tror vi att du har arbetat några år i försäkringsbranschen och vill fortsätta att satsa ytterligare på din utveckling i branschen.

 

>> Vad du får som deltagare

  • Nya kontaktytor i branschen
  • Inspiration för den fortsatta utvecklingen
  • Erfarenhetsutbyte med andra 
  • Möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
  • Kompetensutveckling

 

>> Studieresa till London 2020

Ta möjligheten att avsluta med en internationell studieresa till London

Studieresan fokuserar på ny teknik, nya arbetssätt och nätverkande. Under studieresan tittar vi närmre på Londons försäkringsmarknad och dess utmaningar samt knyter värdefulla, internationella kontakter.

Studieresan är ett tillval och deltagandet sker till självkostnadspris.

 

>> Anmälan

Nätverket har begränsat antal platser och våra nätverk brukar bli snabbt fulltecknade. Anmälan är bindande.

 

>> Nätverksledare

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

 

Stefan har haft många uppdrag inom försäkrings-branschen där han bland annat haft uppdrag som HR-chef och VD-uppdrag. Stefan har omfattande praktisk erfarenhet från branscher som präglas av många kundrelationer.

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta mig på stefan.parsson@forsakringsforeningen.se