Fördjupningskurs i personskador: Ideell ersättning, kostnader och kostnadsrisker

Vi tittar närmre på skadeståndslagen 5 kap 1 § – ersättning vid personskador


Kursen tittar närmre på ideell ersättning, kostnader och kostnadsrisker. Hur kommer det sig att vi lämnar ersättning för bl.a. sveda och värk, lyte och men? Vad ligger till grund för den ersättning som lämnas? Under kursen går vi igenom lagstiftning, praxis och aktuellt rättsläge samt diskutera kring detta. 

SFF:s fördjupningskurser vänder sig till dig som arbetat några år inom personskaderättens område och vill veta lite mer om vad som ligger bakom förarbeten, lagstiftning, nämnd- och rättspraxis.

 

Program


Kursprogram publiceras inom kort.

 

Kursledare

Kursledare är Anders Andersson och Jörgen Pettersson, från Oberoende Personskade-Specialisten i Vätterbygden AB (Opsivab).

 

Anders Andersson

Med mångårig erfarenhet från personskadeområdet som ledare vid olika försäkringsbolag, ledamot i TSN, PSK m.m.

 

 

 

 

 

Jörgen Pettersson

F.d. försäkringsjurist på If Skadeförsäkring, med mångårig erfarenhet från personskadeområdet som processförande jurist och ledamot i Patientskadenämnden.

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98