En digitaliserad försäkringsbransch

Från implementering till framgång!

 

Att vara eller icke vara (med) – känner ni framtidens kunder?

Vilka är kunderna och hur är ni relevanta för dem? Den nya tekniken gör det möjligt för både små och stora organisationer att genom data på ett effektivt sätt förstå, analysera och kommunicera med sina enskilda kunder. Samtidigt har den nya tekniken skapat nya kunder med nya beteenden och behov. Digitaliseringen och de tekniska innovationerna har bidragit till en ökad konkurrens på flera marknader. Kunder, oavsett marknad, ställer högre krav på tillgänglighet, effektivitet och produktutveckling.

 

Effektiva verktyg eller kostsamma investeringar – har ni strategin på plats?

Har ni rätt implementationsstrategi på plats? Er verksamhet behöver också implementera tekniken i organisationen för att få utväxling av den stora investering som digitaliseringen oftast kräver.

 

Om seminariet

Under en hel dag diskuterar vi möjligheterna och utmaningarna som digitaliseringen innebär och hur ni praktiskt tar er vidare i er digitaliseringsprocess. Seminariet passar dig som vill inspireras till reflektion över den digitala utvecklingen inom försäkringsbranschen.  Du kan till exempel arbeta med verksamhetens digitaliseringsbeslut och processansvar, verksamhets- och affärsutveckling eller ledning av digitaliserings- och implementationsprojekt.

 

Missa inte den unika möjligheten att lyssna på föreläsare när de delar med sig av sin erfarenhet, kunskap och framgångsberättelser. Du ges stort utrymme att delta i diskussioner under seminariets gång med både andra deltagare och våra föreläsare.

 Seminarieprogram

 

09.00–09.15 | Inledning
 


09.15–10.00 | Hur marketing automation förändrar vår marknadsföring

I dag kan företag kommunicera med kunder och leads via automatiserade flöden som anpassas efter den individuella mottagaren baserad på dennes digitala fotspår. Ju mer data som samlas in och lagras i systemet om en viss person eller företags beteende/profil desto utförligare anpassningar är möjliga att göra med den personaliserade kommunikationen. Den riktade marknadsföringen medför ökad relevans för mottagaren vilket i sin tur leder till både ökad konvertering och ökat engagemang.

Elin Lindahl, CRM Manager & Marketing Automation Specialist på Visma

Elin Lindahl är civilingenjör med inriktning medieteknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Hon arbetar för Visma och ansvarar där för Marketing Automation och CRM-systemet med tillhörande integrationer mot andra system.

 


10.00–10.45 | Hur påverkar 5G förutsättningarna för människor och företag?

Med 5G kommer användare av både datorer och mobiler uppleva snabbare ett nät med mindre fördröjning. Men det är bara en början. I dag är produkter och prylar ofta uppkopplade, från bilar till kylskåp, och när 5G rullas ut på bred front kan den här utvecklingen accelerera. Vilket bland annat kommer att innebära förändrade konsumtionsbehov hos både företag och privatpersoner

Talare publiceras inom kort

 

10.45–11.15 | Paus och nätverkande

 


11.15–12.00 | Insamling och analys av data

Data är vår tids olja. Efter inhämtning och analys, kan den användas på många olika sätt i ett företag. För kundanalys. I produktutvecklingen. Eller för att förbättra de paketeringar som ska leda till ökad försäljning. Men hur går det här till i praktiken?

Fredrik Högström, Head of CRM Customer Engagement, Telia

Fredrik Högström har en bakgrund inom data och analys från ett flertal branscher. Han har arbetat både praktiskt med att bygga upp databaser för analys och mer strategiskt med implementation av analys. Nu ansvarar han för ett av Telias digitala marknadsföringsteam med fokus på automatiserad och personaliserad kommunikation till befintliga kunder.  Fredrik kommer ge en praktisk och konkret bild av vad analys är, på vilka sätt det är betydande för att lyckas som företag och hur man kan tänka kring insamling av data och analys inom hela företaget. Han kommer också att förklara några av de vanligaste begreppen inom området, såsom artificiell intelligens, prediktiv analys och data democratisation.

 

12.00–13.00 | Lunch
 


13.00–13.45 | Värdebaserad försäljning – Från stenålder till digitalåldern, samma utmaningar med nya verktyg.

Försäljning handlar om att bygga värde i alla ändar. På Larssons School of Sales ser man på det hela som en treenighet. Kunden, bolaget och säljaren som måste vara i synk med varandra för att man ska kunna skapa så mycket värde och nytta det bara går. För utan alla ben stadiga i marken faller den trebenta pallen. Värdebaserad försäljning är en inte bara en attityd det är också en metod, som rätt använd, kan tillföra ny energi och långsiktighet i ert försäljningsarbete. Följ med på en resa tillbaka till stenåldern och tillbaka igen när Henrik Larsson berättar om värdebaserad försäljning.

Henrik Larsson, VD  och grundare för Larssons School of Sales

Henrik Larsson är grundare och vd för Larssons School of Sales. Han startade sin karriär som kock och restaurangchef och jobbade sina första åtta yrkesverksamma år inom restaurangbranschen. En tragisk tågolycka satte stopp för karriären och gjorde att Henrik började studera systemutveckling med fokus på elektronisk handel. Henrik blev systemutvecklare på Telia, sedan teamledare, produktchef och sedan säljare. Efter många års erfarenhet av sälj och säljledning, sälj- och marknadschef samt VD-jobb från små och stora bolag som Telia, Tieto, Sirius IT, PharmaSolutions, Visma Retail, Quinyx, Sokigo och Heads, har Henrik startat Larssons School of Sales, en skola där han tillsammans med kollegor lär ut vad försäljning egentligen handlar om, att skapa värde. 

 

13.45–14.30 | Så arbetar Skandia med digitala partnerskap

Partnerskap och digitala lösningar är absoluta förutsättningar för att slå igenom kundbruset och alltid vara top of mind och relevant för kund. Färre och färre marknadsaktörer som kan lösa detta på egen hand. Slaget om kunden står i applicerandet av digitala lösningar för att skapa attraktiva erbjudanden till rätt pris, i rätt tid på rätt sätt för att skapa relevans och kundvärde. En av lösningarna är därför att ingå kreativa och oväntade samarbeten. 

Stefan Linder, Senior affärsutvecklare samt spar- och pensionsspecialist, Skandia

Stefan är en passionerad legobyggare på kvällstid – och affärsutvecklande jurist på dagtid, med ett stort intresse för att utveckla lösningar för framtidens kundbehov. Ansvarig för partners och samarbeten på Skandia.

"Jag är extremt intresserad av att både ta del av science fiction i olika former och följa den parallella utveckling som brukar följa ett par årtionden senare. Utöver det är jag även väldigt historieintresserad. Båda dessa intressen är användbara för att omvärldsbevaka och trendspana eftersom de hanterar och speglar samhällsutvecklingen i både makro- och mikro-perspektiv."

 

14.30–14.50 | Paus och nätverkande

 

 

14.50–15.20 | Content som sålde och content som säljer – en tillbakablick på framtiden

Det finns kampanjer som sticker ut. Men de behöver inte nödvändigtvis vara av modernt snitt. Finns det någon gemensam, bärande del i framgångsrik marknadsföring, oavsett om den skapades 2019 eller 1962? Här får du svaret.

Talare publiceras inom kort.
 

15.20–15.50 | Programpunkt publiceras inom kort.

 

15.50–16.00 | Avslutning

 Moderator


Pär Johansson

Digitaliseringsexpert, Visma

Pär Johansson är Visma Sveriges talesperson i digitaliseringsfrågor. Han har en bakgrund inom kommunikationsbranschen och har skrivit såväl konsumentreklam som politisk kommunikation. Innan Visma drev Pär en egen affärsutvecklingsbyrå, med fokus på att utveckla små och stora företags sälj- och kommunikationsprocesser. Under den senaste tioårsperioden har han haft några av Sveriges största B2B-varumärken som återkommande kunder.