Vi har bytt kundsystem. Om du upplever problem med att logga in eller anmäla dig till någon utbildning, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Djurförsäkringsseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med djurförsäkringar!

 

Välkommen till en heldag om de senaste nyheterna och utmaningarna inom djurförsäkringsområdet. Under seminariet kommer du att få en uppdatering av nya aktörer på den svenska marknaden, vilka nya behandlingar har tillkommit och hur ser djursjukvården ut i Sverige. Dessutom granskar vi dels den ökade medvetenheten hos kunderna och därmed den ökade konkurrensen men också hur detta påverkar prissättning. Seminariet avslutas med att granska de etiska och moraliska övervägningarna i djursjukvården samt hur du som arbetar med djurförsäkringar kan bemöta kunder i svåra situationer med hjälp av retoriska samtalsverktyg. Seminariet bjuder även in till diskussioner och nätverkande med branschkollegor och föreläsare för ytterligare kunskapsutbyte.

 

Om Djurförsäkringsseminariet

Svenska Försäkringsföreningen erbjuder en plattform för nätverkande, omvärldsbevakning och kunskapsuppdatering för alla som arbetar med djurförsäkring. Seminariet vänder sig till dig som i dag arbetar med djurförsäkringar och vill uppdatera dig inom området djurförsäkring och djursjukvård. Seminariet kan även passa dig som arbetar utanför försäkringsbranschen men kommer i kontakt med djurförsäkringsprodukter och -ärenden, som t.ex. veterinär.

 

Program

 

09.00–09.10 | Seminariet inleds

Moderator Mariah Hohenthal, Skadechef Båt & Djurskador, If

 

09.10–09.50 | Bättre konkurrens om fler byter djurförsäkring?

Efterfrågan på djursjukvård har ökat kraftigt de senaste åren. Bättre möjligheter att jämföra djurförsäkringar kan leda till att kostnaderna för djurägare kan hållas tillbaka. Det visar en ny rapport från Konkurrensverket, där det bland annat föreslås att konsumenttjänstlagen ändras så att även djur omfattas.
Leif Nordqvist, Råd, Enheten för analys och forskning Konkurrensverket

 

09.50–10.30 | Digitaliserad skadereglering

eDjur är den digitala lösningen för hantering av djurskador. Nästan alla djurägare har en försäkring som i varierande grad täcker den vård som djuret behöver. Antalet försäkringsärenden är stort och den administrativa hanteringen på veterinärkliniker och djursjukhus kan bli betungande.
Niklas Holmqvist, Försäljningschef Nocere Systems AB

 

10.30–10.50 | Paus och nätverkande

 

 

10.50–11.30 | Internationell utblick: Djursjukvården i Sverige jämfört med andra länder

FirstVet finns idag i alla nordiska länder, men även i England. Hur upplevs djursjukvården från FirstVets perspektiv i dessa länder och vilka utmaningar har de lokala försäkringsbolagen? Skiljer sig det stort mellan marknaderna, eller är utmaningarna sig lika oavsett land?
David Prien, VD FirstVet

 

11.30–12.10 | Ny aktör på marknaden

En ny aktör inom djurförsäkring på den svenska marknaden, är det engelskabaserade företaget Bought By Many. Vilka möjligheter och svårigheter ser dom i sin lansering? Vilka erfarenheter kan dom ta med sig från deras engelska lansering, där dom nu är en riktigt stor aktör när det gäller just djurförsäkring.
Catharina Gehrke, Country Manager för Bought By Many 

 

12.10–13.10 | Lunch

 

13.10–13.50 | Prissättning – hur mycket kommer det att kosta?

Det råder en fri prissättning bland landets veterinärer. Ibland kan priserna skilja relativt mycket mellan de olika behandlingsinsatserna. Vad är det som styr kostanden. Finns det något nationellt riktmärke när det gäller prissättning för olika behandlingar?
Lena-Liisa Tengblad, VD, Gröna arbetsgivare

 

13.50–14.15 | Interaktivitet

Delta i en spännande interaktiv del där du som åhörare är högst delaktig i resultatet.

 

14.15–14.40 | Paus och nätverkande

 

14.40–15.50 | Kundretorik – hur genomför man det svåra samtalet till kund

Att ge ett negativt besked till kund, är något alla någon gång ställs inför. Hur gör man för att på bästa sätt, framföra beskedet om att till exempel ersättningen inte kommer att utgå? Här får du ta del av några av de samtalsverktyg du kan använda dig av i kontakt med kund.
Per Furumo, talarträning, retorik och presentationsteknik, Voice and Message AB 

15.50–16.00 | Seminariet avslutas

 

Moderator


Mariah Hohenthal

Skadechef Båt & Djurskador, If

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98