Vi har bytt kundsystem. Om du upplever problem med att logga in eller anmäla dig till någon utbildning, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Allmän avtalsrätt och skadeståndsprövning

Hur löser vi avtalsrättslig problematik?


Kursen går djupare in i juridiken och granskar avtalsrätten. Här går vi igenom regler för tolkning och utfyllning, upplysningsplikt och jämkning inom avtalsrättens område. Oavsett vilket försäkringsområde du arbetar inom kommer du i kontakt med den typ av avtalsrättsliga problem. Vid skador som uppstår inom ramen för ett avtalsförhållande används regler i avtalet för att avgöra om skadeståndsskyldighet föreligger, så kallat inomobligatoriskt skadestånd. Denna typ av skadeståndsfrågor ligger till grund i denna kurs. Vidare behandlas även det regelverk som styr fordringsrätten.​ Föreläsningar varvas med praktiska övningar inom olika rättsområden som är kopplade till försäkring.

För vem?

Kursen vänder sig till bland annat skadechef, skadereglerare, riskbedömare, underwriter, rådgivare, förmedlare eller annan yrkesroll med behov av kunskap i avtalsrätten och grundläggande försäkringsrättsliga regelverk i ditt dagliga arbete. Kursen passar även befattningshavare med behov av kunskap i avtalsrätten och grundläggande försäkringsrättsliga regelverk.

 

Vad får jag som deltagare?

  • Professionell vidareutbildning
  • Kompetensutveckling
  • Utökat professionellt nätverk
  • Erfarenhetsutbyte med branschkollegor 
  • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar

 

Mål

Målet med kursen är att fördjupa dina kunskaper om avtalsrätten som reglerar den svenska försäkringsbranschen. Du lär dig att analysera och tolka lagtext, att identifiera, analysera och lösa juridiska problemställningar med relevans i försäkringsbranschen samt att lämna juridiskt vederhäftig information i din yrkesroll.

 

Intyg

Efter avslutad kurs utfärdas ett deltagarintyg. 

 

Föreläsare

 

Marcus Radetzki

Kursen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

 

Gästföreläsare

Under kursen bjuds flera gästföreläsare in för att undervisa och leda diskussionerna i de olika ämnena. Det kommer att vara såväl akademiker som sakkunniga från branschen.Juridikprogram för försäkrinsgbranschen
– en extra djup försäkringsjuridisk utbildning

Denna kurs ingår i utbildningen Juridikprogram för försäkringsbranschen. Juridikprogrammet delas upp i tre delkurser varpå denna kurs tillhör den andra. Du kan välja att läsa hela eller delar av programmet.

Gå till programmet >>
 

Grundkurs i juridik - för försäkringsbranschen

13–15 oktober 2020

Kursen behandlar allmänjuridiska grundkoncept så som rättsordning, rättsområden, rättskällor och rättstillämpning och skadeståndsrätt (utanför avtalsförhållanden).

Gå till kursen >>Försäkringsjuridik – hur tillämpar vi regelverken?

5–7 maj 2020

Kursen går igenom försäkringsrätten så som försäkringsrörelse, försäkringsdistribution och försäkringsavtal.

Gå till kursen >>

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97