Vi har bytt kundsystem. Om du upplever problem med att logga in eller anmäla dig till någon utbildning, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Omprövningsrätt enligt SKL – fördjupningskurs i personskador

Vad säger Skadeståndslagen 5 kap 5 § om omprövning?

 

Vid detta kurstillfälle kommer vi att titta närmare på omprövning enligt Skadeståndslagen 5 kap 5§. Bakgrund till lagstiftningen, begreppen och aktuellt rättsläge samt grupparbeta kring detta.

SFF:s fördjupningskurs i personskadereglering vänder sig till dig som arbetat några år inom personskaderättens område och vill veta lite mer om vad som ligger bakom förarbeten, lagstiftning, nämnd- och rättspraxis.


Kursprogram

Historik

Vad låg bakom lagstiftningen som kom på 1970-talet? Hur tänkte man sig att lagen skulle tillämpas? Vi tittar närmare på tidigare lagstiftning, förarbeten och praxis.

Väsentlig förändring

Vad innebär en "väsentlig förändring"? För att kunna ompröva ett ärende enligt SKL 5:5 så krävs det en ”väsentlig förändring” av de förhållanden som låg till grund för den ursprungliga ersättningen.

Preskription vid omprövning

Kan rätten till omprövning preskriberas? Vad gäller vid omprövning?

Grupparbeten

Jörgen och Anders presenterar fall som ni kommer att ha grupparbete kring. Som kursdeltagare kommer ni att få ta ställning till om rätt till omprövning föreligger och redovisa hur ni som grupp kommit fram till era svar.

 

Kursledare

Kursledare är Anders Andersson och Jörgen Pettersson, från Oberoende Personskade-Specialisten i Vätterbygden AB (Opsivab).

 

 

Anders Andersson

Med mångårig erfarenhet från personskadeområdet som ledare vid olika försäkringsbolag, ledamot i TSN, PSK m.m.

 

 

 

 

 

Jörgen Pettersson

F.d. försäkringsjurist på If Skadeförsäkring, med mångårig erfarenhet från personskadeområdet som processförande jurist och ledamot i Patientskadenämnden.

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98