SFF Event: Vad är ett kunddrivet värdeerbjudande?

Hur en organisation kan ta kundperspektivet till nya höjder

 

Med ökande konkurrens och kundens stärkta konsumentmakt står försäkringsbranschen inför ett paradigmskifte. Förmågan att sätta kunden i centrum i sin affärsutveckling kommer vara nödvändigt för ett företags framtida konkurrenskraft och överlevnad.

Ta del av en resa SEB Pension och Försäkring gjort tillsammans med andra affärsenheter på SEB för att landa i ett gemensamt kunddrivet värdeerbjudande till sina företagskunder. Få en inblick i bland annat:

  • Hur ett strategiskt kundcentrerat arbetssätt hjälper en organisation i att välja riktning i sin affärsutveckling
  • Hur kund- (CX) och medarbetar- (EX) perspektivet överbryggar silos i en stor organisation
  • Skiftet från ett produktfokus till en helhetslösning utifrån kundernas och medarbetarnas vardag


Med konkreta exempel, situationer och dilemman delar Anton och Torbjörn med sig av sina erfarenheter från de tre år som de arbetat med att ta fram och aktivera ett kunddrivet erbjudande.

 

Föreläsarna

 

Anton Breman

Acting Co-Head Customer Experience Design, SEB

Med en bred bakgrund inom behovsdriven utveckling har Anton stor erfarenhet, både från privat och offentlig verksamhet i att leda ett kunddrivet arbetssätt som genomsyrar en organisation vägen från strategi till utförande. Anton har under 2019 varit en del av Svenska Försäkringsföreningens styrelse efter att ha blivit utnämnd till föreningens utnämnelse Talang i försäkringsbranschen 2018.

 

 

Torbjörn Kölzow Forsén

Business Developer, SEB

Torbjörn har under en längre tid stöttat SEB Pension och Försäkring på sin resa att bli kunddrivna genom att driva och arbeta med en rad olika strategiska och operativa utvecklingsprojekt.

 

 


Om SFF Event

SFF Event är mötesplatsen för dig i försäkringsbranschen. Genom våra frukost- och kvällsföreläsningar får du inspiration, kompetensutveckling och framför allt en mötesplats där du träffar branschkollegor från olika företag för erfarenhetsutbyte och nätverkande. SFF Event är kostnadsfritt för personliga medlemmar och anställda på Svenska Försäkringsföreningens medlemsföretag. Välkommen!