Arbeta smartare och effektivisera din arbetsdag

Kurs om hur du med smarta arbetssätt och tekniker kan bli effektivare, öka produktiviteten, frigöra tid både i arbetet och för fritid!

 

Ökad produktivitet och lönsamhet samt medarbetarnas välbefinnande kommer ur förmågan att nyttja tiden som resurs. Arbetsmiljön ställer idag större krav på medarbetarnas arbetsmetodik och tekniska färdighet samtidigt som individen själv ansvarar alltmer för sitt resultat och att uppsatta mål nås inom överenskomna tidsramar. Under kursen lär du dig personlig effektivitet som hjälper dig att uppnå konkreta resultat. Den utgår ifrån workshop-formatet och som deltagare får du träna dig i effektiv arbetsteknik, s.k. smarta arbetssätt. Kursen går bland annat igenom hur du kan minimera avbrott , skapa hållbar arbetsstruktur, prioritera och planera smartare och nyttja den teknik som finns omkring dig på bästa sätt så att du får kontroll över ditt arbete. 

 

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ändra deltagarnas beteenden och arbetssätt! Lära de nya arbetssätt som är anpassad till nutid. Målet med utbildningen är att bli effektivare, öka produktiviteten, minska stressen och få balans i livet.

 

Innehåll

  • Proaktiv och hållbar informationshantering
  • Skapa hållbar struktur
  • Effektiv prioritering i arbetsvardagen
  • Planering på kort och lång sikt
  • Minimera avbrott och frigör tid
  • Effektiv e-posthantering
  • Skapa kontroll och behålla det
  • Tekniken som hävstång i arbetet
  • Effektivt självledarskap
  • Identifiera målet – uppnå det

 

Kursledare

Mansur Köyluoglu

Effektivitetskonsult, Effektiv Nu

Manne har tidigare arbetat med personalfrågor under många år, bland annat som konsultchef och produktchef. Han har stor erfarenhet av stress och utbrändhet då han brände ut sig och fick lära sig den hårda vägen hur man skall ta makten över sin egen tid! Idag arbetar han med att utbilda och coacha individer och företag i hur man kan arbeta smartare för att uppnå större resultat, utan att behöva förlora både hälsa och tid. Hans målsättning är att se till att ingen annan skall behöva gå igenom den hårda vägen samt skapa ett mer hållbart arbetssätt!

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Malin Biro

Kommunikatör & projektledare av kursen

malin.biro@forsakringsforeningen.se
08-522 789 94