Hem, villa och fritidshusförsäkringsseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med hem-, villa- och fritidshusförsäkringar!

 

Under en heldag får du ta del av de mest högaktuella inom hem-, villa- och fritidshusförsäkring. Bland annat får du lyssna på Fredrik Reinfeldt som presenterar Trygghetskommissionen slutrapporter. Vad kom dom fram till och vilka är deras rekommendationer?

Under dagen kommer du även att få ta del av hur hållbar skadereglering går till. Vad kännetecknar hållbar skadereglering i dagens samhälle där konsumtion är något man tar för givet. Vi kommer även att ta del av Jan Olsson enorma kunskap vad avser bedrägerier idag och vad man ser eventuellt kan komma i framtiden.

 

Program

 

09.00 – 09.10 | Seminariet öppnas

Håkan Franzén, Produktexpert Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

09.10 – 10.10 | Trygghetskommissionen

Vad är slutsatsen av kommissionens arbete? Vilka rekommendationer har rapport 1:  Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott och rapport 2: Den nya tidens livskvalitetsbrott, kommit fram till?

10.10 – 11.00 | Grannsamverkan

Att grannar i bostadsområden går samman och skapar Grannsamverkan, blir allt vanligare. Det finns i dag cirka 30 000 Grannsamverkansområden och bara under 2018 ökade dessa med cirka 2 000 områden. Polisen leder arbetet och bidrar med såväl kunskap som information för att minska antalet inbrott och även annan mängdbrottslighet i bostadsområdena. Metoden Grannsamverkan har nu utvärderats och rapporten var klar i början av 2019. Visar denna utvärdering samma fina resultat för Grannsamverkan som den tidigare mätningen, d.v.s. att inbrotten sjunker med 25 %?

11.00 – 11.20 | Paus och Nätverkande11.20 – 12.20 | Hur stort är egentligen klimathotet?

Historiskt sett har klimatet alltid varit i ständig förändring. Vårt jordklot har upplevt både varmare – och kallare perioder. Klimatförändringarna har pågått under väldigt lång tid och påverkat livets utveckling i olika riktningar. Det som händer nu är dock anmärkningsvärt. Klimatförändringarna sker nu i en takt som forskningen aldrig tidigare har skådat.  Vad innebär denna snabba acceleration av förändringar. Kommer vår generation att få uppleva en allt större och tydligare förändring av den ökade medeltemperaturen och vilka konsekvenser har det på jordens klimat om gradantalet är under ständig stigning?  

12.20 – 13.20 | Lunch
 

13.20 – 14.00 | Den moderna villan

Länsförsäkringar Dalarna ingick i ett projekt tillsammans med högskolan Dalarna. Projektets syfte var att studera om hur man kan bygga en modern villa utifrån de absoluta byggnormerna som idag finns. Huset utrustades med sensorer och all den moderna teknik som finns inom konsumentledet. Huset står nu klart och en nyinflyttad familj finns nu på plats. Vilka slutsatser har man dragit av den moderna villan? Hur påverkar det här försäkringsbolagen arbete?
 

14.00 – 14.30 | Hållbar skadereglering

Vi lever i en tid där vi har en tendens att slänga så snart något går sönder eller inte fungerar riktigt tillfredställande. Elektronikkedjornas festdag Black Friday, annonserar om att vi ska köpa en ännu bättre TV, än den vi redan har.  Människor i samhället köper och konsumerar produkter och tjänster efter begär och inte av behov. Beteendet påverkar självklart klimat och miljö. Det påverkar också försäkringsbolagen, eftersom många av dessa föremål omfattas av hemförsäkringen. Hur kan vi som försäkringsbolag på ett mer klimat- och miljösmart sätt påverka utvecklingen?  

14.30 – 14.50 | Paus och Nätverkande


14.50 – 15.50 | Bedrägerier- Ett aldrig sinande problem

Att bedra människors godhet har alltid varit ett problem. Nya metoder för bedrägerier utvecklas ständigt och metoderna finner egentligen inga gränser. Vilka bedrägerihot pågår just nu och vilka ser man komma i framtiden?


15.50 – 16.00 | Seminariet avslutas

 

 

Moderator

 

Håkan Franzén

Produktexpert Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97