Internationell utblick för försäkringsbranschen

Ett seminarium om en försäkringsbransch i förändring utifrån ett internationell perspektiv

 

Program och innehåll är under framtagning och publiceras inom kort.