Motorskadehantering – fördjupning

Vad gäller vid stöld, tillgrepp, olovligt brukande och förskingring?


Fördjupningskursen i motorskadehantering vänder sig till dig som arbetar som skadereglerare eller skadechef och vill fördjupa dig inom området. Under kursdagen fokuserar och går ni på djupet med frågor som berör skadehanteringen av motorskador. Du får möjlighet att nätverka och diskutera specifika ärenden och rättsfall med både kursledarna och de andra kursdeltagarna.
 

Innehåll och upplägg

Gemensamt för försäkringsbranschen är att stöldförsäkringen omfattar skada på grund av stöld eller tillgrepp men inte skada på grund av olovligt brukande eller förskingring. Stöldförsäkringen gäller inte för skada orsakad av någon som tillhör försäkringstagarens hushåll.

Dagen inleds med en genomgång av begreppen stöld, tillgrepp, olovligt brukande och förskingring samt skillnaderna mellan dessa. Vad är förutsättningarna för att det skall vara fråga om ett tillgreppsbrott? Vilken betydelse har avsikten för försäkringsfallet? Ni kommer även gå igenom betydelsen besittningsrätten har. Kan flera personer besitta ett fordon samtidigt? När överlåtes besittningen till någon annan?

Kursen baseras på vägledande domar och kursledarnas praktiska erfarenheter inom området. Teoretiska genomgångar varvas med grupparbeten och diskussioner i grupp. Grupparbetena kommer att utgå från riktiga fall som berör olovligt brukande av familjemedlem eller närstående, provkörning, gemensam besittning och när fordonet överlåtes till tredje man.

 

Kursledare

 

 

Helene Wilson

Helene har sedan 2007 arbetat på Trygg-Hansa som specialist och lärare inom motorprodukten på kundservice. Senast arbetar hon som skadespecialist inom både tung och lätt trafik på motorskador med fördjupning på villkorsfrågor.

 

 

 

 

 

Filippa Kruse

Filippa har studerat juristprogrammet i Lund och arbetar sedan 4 år som Skadespecialist på Trygg-Hansa. Filippas inriktning är trafiklagstiftning och hon har tidigare arbetat som skadereglerare inom motorskador, ansvarsskador och rättsskydd.

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98