Pensionsseminariet

Vad är aktuellt och hur tänker branschen framöver?

 

Svenska Försäkringsföreningen bjuder in till ett heldagsseminarium om aktuella frågeställningar inom liv- och pensionsförsäkring. Vi kommer att diskutera vad som är aktuellt 2020 och hur det påverkar dagens försäkringsprodukter. Vad vi tror om framtidens liv- och pensionsverksamhet? Leder ändrade regelverk till nya behov av produktutveckling? Många frågor som vi hoppas att denna dag kan besvara och skapa diskussioner kring.  

Välkommen till en oberoende mötesplats för att skapa nätverk inom branschen och ta del av kunnigt yrkeskunnande kring pensioner och sparande.
 

Målgrupp​

Seminariet vänder sig främst till dig som jobbar som produktspecialist, produktägare, aktuarie, försäljningschef, kapitalförvaltare, specialist, rådgivare, förmedlare eller i övrigt har ett intresse i detta ämne.     
 

Program

 

09.00–09.15 | Inledning av moderator

 

09.15–10.00 | Ansvarsfullt ägande – vad blir nästa steg?

För sjunde året i rad utvärderar Max Matthiessen hur de svenska pensionsbolagen arbetar med ansvarsfulla investeringar. Syftet är att hjälpa sparare till ett välinformerat och hållbart val. Baserat på resultatet 2019/2020, vad blir nästa steg för Max Matthiessen och dess säljorganisation? Kommer de att lägga större fokus på vissa bolag baserat på huruvida de fått godkänt betyg eller inte?

Kaj Elfgren, Analysansvarig Liv & Pension, Max Matthiessen

 

10.00–10.15 | Paus och nätverkande

 

10.15–11.00 | Olämplig rådgivning

InsureSec om de varningar som skett i samband med försäljning av kapitalförsäkringar med struktar i. Varningarna bestod i att omsorgplikten inte uppfyllts, kundernas kunskap o kompetens ej säkerställts samt att förmedlarna synes ha varit drivna av den ersättning de skulle få om försäkringarna med sparform tecknades.

Lina Erenvidh, Operativ chef och Johan Eklund, InsureSec

 

11.00–12.00 | Effektivare flytträtt

Regeringens förslag om effektivare flytträtt började gälla den 1 januari 2020. Lagförslaget innebär bland annat att det införs nya regler i försäkringsrörelselagen, FRL, som förtydligar och begränsar vilka typer av kostnader som företagen får ta ut avgifter för när en person flyttar sitt försäkringssparande. Dessutom innebär lagförslaget att det förtydligas i inkomstskattelagen att pensionsförsäkringar får flyttas utan att personens skatt påverkas. Hur påverkar det bolagen och dess affär? Är det alltid bäst för kunden? Hur påverkar det garantier och andra villkor?

Talare presenteras inom kort
 

12.00–13.00 | Lunch

 

13.00–14.00 | Produktkunskap – är den nödvändig?

Håller branschen på att urholkas på försäkringskunskap och produktkännedom? Hur har prispressen från kunden påverkat branschen och produktutvecklingen? Är alltid billigast bäst? När konjunkturen viker så kommer andra krav på sparande och förvaltning men hur prissätter vi korrekt?

Talare presenteras inom kort


14.00–14.40 | Höjd pensionsålder öppnar upp för nya produkter

Vi lever längre och lagar och avtal ändras som lämnar en efterfrågan på nya produkter. Kommer livslånga livförsäkringar att komma tillbaka? Vem kan erbjuda livslång utbetalning i framtiden? Ny medicinsk teknik påverkar vår hälsa, men är den för alla eller kommer det att krävas nya försäkringar för att få tillgång till detta?

Talare presenteras inom kort
 

14.40–15.00 | Paus och nätverkande

 

15.00–15.40 | Är tjänstepension en stark attraktionsfaktor för arbetsgivaren?

Vilka efterfrågar andra förmåner än lön när de söker anställning? Hur attraherar man nyckelpersoner till sitt företag och vilka förmåner kan man locka extra mycket med?

Talare presenteras inom kort

 

15.40–16.00 | Avslutning och sammanfattning
 

 

Moderator

 

 

Katarina Wiberg

Account Manager, SPP 

 

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se
08-522 789 97