Regelverken som styr tjänstepensionsavtalen

En genomgång av näringsrätt, civilrätt och skatterätt

 

En tvådagarskurs för dig som vill få en djupare kunskap i hur tjänstepensionsavtalen fungerar. Kursen går igenom de olika tjänstepensionsavtalen, historiken, den juridiska bakgrunden och olika former av försäkringsföretag i samband med att vi lär oss om skatteregler, tryggandeformer och pensionsstiftelser.

 

För vem?

Kursen riktar sig till dig som arbetar på försäkringsföretag eller liknande arbetsplats och vill bygga på dina kunskaper inom de regelverk som styr tjänstepensionsavtalet, så som skatterätt, näringsrätt och civilrätt.
 

Förkunskapskrav

Du har förmodligen några års erfarenhet av arbete i försäkringsbranschen och känner dig van vid försäkringsterminlogi och försäkringsarbetet.
 

Kursinnehåll

 • Kort historik om svenska tjänstepensioner
 • EU-rätt
 • Grundläggande skatteregler
 • Tryggandeformer
 • Tjänstepensionsförsäkring
 • Tryggandelagen
 • Tryggande i balansräkning
 • Tjänstepensionsdirektivet
 • Aktieägarrättsdirektivet
 • Pensionsstiftelser
 • Tjänstepensionsföretag
 • Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnader
 • Rättsfall
 • Investeringsregler och kapitalkrav
 • Tillsyn och övergångsregler
 • Företagsstyrning
 • Informationskrav och ingripande

 

Kursledare

Magnus Dahlgren

Advokat, partner och grundare, Dahlgren & Partners

Magnus har arbetat inom pensions- och försäkringsbranschen sedan 1987. Han har varit chefsjurist på försäkringsbolag och försäkringsförmedlarbolag och är advokat sedan 2007. Magnus har därmed kompetens inom byråns samtliga specialistområden. 2010 utsågs Magnus Dahlgren till Sveriges pensionsspecialist. Magnus deltar löpande som föreläsare och paneldebattör inom pensionsområdet.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97