Vi har bytt kundsystem. Om du upplever problem med att logga in eller anmäla dig till någon utbildning, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Covid-19 och försäkringsbranschen – hur hanterar vi utmaningarna?

Onlinebaserad kurs med möjlighet till interaktion, frågor och diskussion live

 

Observera att detta är en onlinebaserad kurs. Läs mer om detta nedan.

Corona-pandemin medför stora utmaningar för försäkringsbranschen. Under kursen går vi igenom de juridiska utmaningar försäkringsföretagen står inför, främst inom försäkring, men även på dataskyddsområdet. Vi går igenom relevanta regler och de delar av verksamheten som påverkas, och fokuserar på hur man i praktiken kan hantera dessa utmaningar.

 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med intern kontroll och styrning hos försäkringsföretag, särskilt inom bolagsjuridik, kapitalkravshantering, riskhantering och rapportering. Kursen vänder sig också till dig som ansvarar för hantering av personuppgifter och hanterar skador som kan påverkas av corona-pandemin. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta.

 

Praktisk information - onlinebaserad kurs

Denna kurs genomförs online, med direktsändning på utsatt kurstid. Kursen erbjuder möjlighet till interaktion och live-chatt. 

 

Utformning

Kursen utgår från relevanta regelverk och den information som kommer från tillsynsmyndigheterna avseende Covid-19, där du som deltagare får en övergripande genomgång av hur reglerna och myndighetsinformationen kan förstås, tolkas och hanteras under de speciella omständigheter som Corona-pandemin medför. Under kursen kommer det finnas tid för frågor, reflektion och diskussion i den mån detta praktiskt går att genomföra. Ett av syftena med kursen är att deltagarna kan dela med sig av erfarenheter och praktiska överväganden.

 

Innehåll

  • Tillsyn - Vad innebär det att Finansinspektionen inte inleder tillsyn och vad händer t.ex. med den planerade IDD-tillsynen?
  • Myndighetsinformation – vilken rättslig status har olika former av information och andra typer av kommunikation och beslut från myndigheter?
  • Rapportering, underrättelser och information – hur påverkar Covid-19?
  • Kapitalkrav – hur påverkas försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag och vad händer om man går under nivåerna för det riskkänsliga kapitalkravet och minimikapitalkravet?
  • Hur inleder man en dialog med Finansinspektionen?
  • Vad kan Covid-19 medföra för typ av skador och hur påverkas villkorstolkningar?
  • Hur kan försäkringsföretagens anställdas personuppgifter hanteras, var går gränsen?
  • Hur kan Datainspektionens och EDPB:s riktlinjer och information kring Covid-19 översättas för försäkringstagare och försäkrade?
     

 

Kursledare/föreläsare

 

Kawin Mårtensson

Kawin arbetar på Kompass Advokat och har arbetat med affärsjuridik sedan 2008, framför allt inom försäkring och den finansiella sektorn i stort. Han arbetar även med dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt. Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har arbetat som jurist både hos försäkringsbolag och Finansinspektionen. Han har särskilt stor erfarenhet av hantering av regelverk, försäkringsjuridik och bolagsjuridik. Han håller utbildningar främst inom försäkringsrätt och dataskydd, t.ex. hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 

Karin Schurmann

Karin Schurmann arbetar på Kompass Advokat och har ägnat stora delar av sitt yrkesliv åt regelverket kring dataskydd, inklusive informationssäkerhet, och försäkring. Karin har stor erfarenhet av att ge löpande rådgivning kring dataskydd och personuppgifter och har också agerat projektledare vid genomgång av personuppgiftshantering och vid GDPR-implementering hos ett flertal företag. Karin håller regelbundet utbildningar inom t.ex. dataskydd och försäkring. Hon har också erfarenhet av att arbeta som bolagsjurist med inriktning mot dataskydd och personuppgifter, samt som extern bolagsjurist hos flera försäkringsbolag.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97