SFF Årsmöte 2020

 

Välkommen till SFF Årsmöte med årsmöteshandlingar. Kvällen avslutas med ett litet mingel med goda tilltugg och mousserande dryck.

Årsmötet är enbart öppet för personliga medlemmar och anställda hos Svenska Försäkringsföreningens företagsmedlemmar.

 

Årsmöteshandlingar

Handlingar kommer att finnas tillgängliga nedan 8 dagar innan årsmötet.

Agenda
Verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelser
Årsredovisning Svenska Försäkringsföreningen
Årsredovisning för:
- Stiftelsen Svenska Försäkringsföreningens fond av 1985 till minne av Viktor Rubensson, Paul
  Bergholm, Nils Lundgren, Iwar Sjögren och Filip Lundberg
- Stiftelsen Skandiadonationen
- Stiftelsen Arbetsgivarnas Ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolags donationsfond (AÖO-fonden)
- Stiftelsens fond till minne av Ömsesidiga Olycksfallsförsäkringsbolaget Land- och Sjö

 

Varmt välkommen!