Online: Pandemins påverkan på liv- och pensionsbranschen

Frukostwebinarium med möjlighet till interaktion, frågor och diskussion

 

Årets pensionsseminarium har ersatts av detta frukostseminarium, som sker online, och det ordinarie Pensionsseminariet är flyttat till 17 mars 2021.

Svenska Försäkringsföreningen bjuder in till ett online frukostseminarium om aktuella frågeställningar inom liv- och pensionsförsäkring. Vi kommer att diskutera vad som är aktuellt 2020 och hur branschen har agerat utifrån den rådande Covid-19 pandemin. Vad tror vi om framtidens liv- och pensionsverksamhet? Många frågor som denna morgon kan skapa diskussioner kring.  

Välkommen till en oberoende digital mötesplats för att skapa nätverk inom branschen och ta del av kunnigt yrkeskunnande kring pensioner och sparande.
 

Målgrupp​

Seminariet vänder sig främst till dig som jobbar som produktspecialist, produktägare, aktuarie, försäljningschef, kapitalförvaltare, specialist, rådgivare, förmedlare eller i övrigt har ett intresse i detta ämne.   

 

Praktisk information – onlineseminarium

Detta seminarium genomförs online, med direktsändning på utsatt tid. Möjlighet till att ställa frågor via chatt eller live kommer att ges.

 

Program

 

08.30-09.00 | Hur har Covid-19 pandemin påverkat kapitalförvaltningen?

Vilka förändringar har Skandia gjort i sina portföljer till följd av pandemin? Ser man förändrade kapitalflöden och hur hanterar man detta?
Hur agerar branschen och vilka utmaningar ser man framöver?

Lars-Göran Orrevall, Head of Asset Allocation, Skandia Liv Asset Management
 

09.00-09.10 | Frågor och diskussion

 

09.10-09.40 | Efterfrågar kunden nya produkter och hur snabbt agerar branschen?

Hur har Euro Accident hanterat krisen som uppstått till följd av pandemin? Privat sjukvårdsförsäkring täcker inte sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen men vad händer med alla följdsjukdomar?
Efterfrågar kunden en förändring av befintliga avtal? Ny medicinsk teknik påverkar vår hälsa, men är den för alla eller kommer det att krävas nya försäkringar för att få tillgång till detta?
Har branschen funderat på helt nya försäkringsprodukter till följd av Covid-19?

Anette Norberg, Head of risk and finance, Euro Accident
 

09.40 - c:a 09.50 | Avslutande frågor och diskussion

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se

08-522 789 97