Skadebetingad arbetsoförmåga enligt SkL - fördjupningskurs i personskador

Vad säger Skadeståndslagen 5 kap om skadebetingad arbetsoförmåga?

 

Vid detta kurstillfälle kommer vi att titta närmare på begreppet ”skadebetingad arbetsoförmåga”. Lagstiftningen, praxis och aktuellt rättsläge samt diskutera och grupparbeta kring detta.

SFF:s fördjupningskurs i personskadereglering vänder sig till dig som arbetat några år inom personskaderättens område och vill veta lite mer om vad som ligger bakom förarbeten, lagstiftning, nämnd- och rättspraxis.
 

Kursprogram


Historik

Hur ser lagstiftningen ut när det gäller skadebetingad arbetsoförmåga? Vilka domar har kommit att spela en avgörande roll för hur vi ser på skadebetingad arbetsoförmåga och hur har frågan hanterats genom åren av personskadenämnderna?

Lagstiftning – skillnaden mellan SkL och den allmänna sjukförsäkringen

Från att ha varit ett komplement till lagen om allmän försäkring (numera socialförsäkringsbalken) på 70- och 80 talet har ändringarna i det allmänna skyddsnätet medfört att man vid hanteringen av personskador, utifrån skadeståndsrättslig grund, inte längre passivt kan avvakta Försäkringskassans beslut vid arbetsoförmåga. Under dagen tittar vi på skillnaderna i de olika lagstiftningarna i området.

Den medicinske rådgivarens roll

Vilken roll har den medicinska rådgivaren vid bedömning av skadebetingad arbetsoförmåga? Är frågan om skadebetingad arbetsoförmåga en medicinsk fråga? Har rollen förändrats på senare år?

Gruppdiskussioner och grupparbeten

Under dagen kommer vi att diskutera olika fall i små och stora grupper.

 

Kursledare

Kursledare är Anders Andersson och Jörgen Pettersson, från Oberoende Personskade-Specialisten i Vätterbygden AB (Opsivab).

 

 

Anders Andersson

Med mångårig erfarenhet från personskadeområdet som ledare vid olika försäkringsbolag, ledamot i TSN, PSK m.m.

 

 

 

 

 

Jörgen Pettersson

F.d. försäkringsjurist på If Skadeförsäkring, med mångårig erfarenhet från personskadeområdet som processförande jurist och ledamot i Patientskadenämnden.

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98