Online: Dataskydd grund

– praktisk grundkurs om dataskydd i försäkringsbranschen

 

Obs. Kursen genomförs online. Läs mer om detta nedan.

Försäkringsbranschen hanterar i sin verksamhet en stor mängd känsliga personuppgifter om sina kunder och andra. Under kursen går vi igenom de mest grundläggande delarna av de regelverk som styr försäkringsbolagens hantering av personuppgifter, framförallt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Fokus kommer att vara de konkreta åtgärder som försäkringsbolag behöver vidta i sin praktiska vardag och hur dataskyddsförordningens regler ska tolkas i olika situationer som typiskt sett uppkommer i försäkringsbranschen, till exempel hanteringen av känsliga personuppgifter om hälsa och fackmedlemskap. Vi kommer också praktisk att gå igenom hur man kan hantera till exempel konsekvensbedömningar och personuppgiftsincidenter.
 

Innehåll och upplägg

Kursen kommer att utgå från de grundläggande kraven i dataskyddsförordningen samt olika praktiska exempel i syfte att konkretisera regelverket och skapa förståelse för hur man behöver agera vid hantering av personuppgifter inom försäkringsverksamhet.  Under kursen kommer det finnas tid för frågor, reflektion och diskussion.

 

Ur programmet:
 

  • Dataskydd – en överblick över regelverket.
  • Laglig grund och känsliga personuppgifter i försäkringssammanhang
  • Informationsgivning till kunder och andra parter – när, vad, hur?
  • Den registrerades rättigheter
  • Personuppgiftsbiträden
  • Governance – styrning och kontroll av dataskyddsarbetet i praktiken

      

För vem?

Kursen vänder sig till dig inom försäkringsbranschen som är ny inom området dataskydd och ska arbeta som DPO/ dataskyddsombud, personuppgiftsombud,  compliance-/ regelverksansvarig, CIO eller IT-säkerhetsspecialist. Kursen passar även dig som är internrevisor, system- eller processägare, kontorschef/operativ chef/COO, riskansvarig eller försäkringsförmedlare. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.


 

Praktisk information

Denna kurs genomförs online, med direktsändning på utsatt kurstid. Kursen erbjuder möjlighet till interaktion och live-chatt. 


 

Kursledare

 

Karin Schurmann

Advokat och senior associate, Kompass Advokat

Karin har ägnat stora delar av sitt yrkesliv åt regelverket kring dataskydd, inklusive informationssäkerhet och försäkring. Hon har stor erfarenhet av att ge löpande rådgivning kring dataskydd och personuppgifter och har också agerat projektledare vid genomgång av personuppgiftshantering och vid GDPR-implementering hos ett flertal företag. Karin håller regelbundet utbildningar inom t.ex. dataskydd och försäkring. Hon har också erfarenhet av att arbeta som bolagsjurist med inriktning mot dataskydd och personuppgifter, samt som extern bolagsjurist hos flera försäkringsbolag.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se
08-522 789 97