Penningtvätt – en översiktskurs

En praktisk orientering kring regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism

Denna kurs ger en översiktlig orientering inom penningtvättsområdet och regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism (lag 2017:630). Kursen kräver inga förkunskaper och målet är efter genomförd kurs att du ska ha fått en bred insikt i regelverket och dess tillämpning.
 

För vem?

Kursen vänder sig till medarbetare såväl som ledning som behöver få en grundläggande förståelse omkring penningtvättsregelverket och dess tillämpning i verksamheten. Upplägget är av praktisk natur och under kursen så ingår bl.a. gruppdiskussioner med fokus på riskbedömningen samt den löpande uppföljningen.
 

Innehåll

  • Introduktion
  • Riskbaserat synsätt
  • Kundkännedom
  • Riskbedömning
  • Fortlöpande uppföljning
  • Implementering i organisationen
  • Finansinspektionens nya periodiska rapportering
  • Styrdokument & instruktioner
     

Föreläsare

Bo Korposoff

Senior konsult med AML-inriktning, Periculo AB

Bo har över 30 års erfarenhet från bank- och finansbranschen och har arbetat som senior konsult samt i ledande linjebefattningar. Under senare år har Bo bl.a. arbetat med granskning och implementering av regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bo har även ett förflutet som senior projektledare och har bl.a. varit projektledare för Swish mobila betalningar samt för nischbanksetablering.

 

Rasmus Nilsson

Konsult med inriktning inom AML och Riskkontroll, Periculo AB

Rasmus har gedigen erfarenhet från bank- och finansbranschen. Under senaste åren har han arbetat med att implementera regelverk för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Rasmus har även erfarenheter inom riskanalys och internrevision.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se

08-522 789 98