SFF Event Online: Den förberedde överlever – konsekvenser och lärdomar av Covid-19

Förutsättningar för effektiv krisledning och försäkringsbolagens roll för företagen

 

Obs! Eventet genomförs online.

Under eventet får du som deltagare ta del av en kort problematisering och till viss del förklaring kring vilka utmaningar verksamheter möter.

 • Nytt normalläge – vad innebär det att starta igång verksamhet igen under rådande förutsättningar? Och vilken roll spelar Försäkringsbolagen?
 • Hur skapas förutsättningar för robusta verksamheter? Och vad kan försäkringsbolagen bidra med till sina kunder?
  • Vad är det egentligen som ska hanteras och upprätthållas?
  • Vikten av väl underbyggda beslut – att förstå den värld man verkar i.
  • Var ska allt sluta? Målformulering och prognos som sätt att leda och styra verksamheter i osäkerhet
 • Förklaring kring fallgropar och hur de kan bemötas
 • Konkreta tips på hantering – både för egen verksamhet och att använda som uppföljning mot försäkringskunder.

 

Efter eventet

Målsättningen är att du som deltagare efter eventet ska ha fått:

 • Ökad förståelse kring de utmaningar som Coronakrisen fört med sig och därmed en ökad förmåga att förstå och bedöma konsekvensen för sin egen organisation och för sina kunders verksamheter.
 • Konkreta verktyg för att skapa effektivitet i egen organisation avseende krishantering och kriskommunikation, samt verktyg för att kunna stötta sina kunder.
 • Förutsättning att knyta kontakter och nätverka med andra försäkringsbolag och individer i samma situation för att på så sätt kunna hämta stöd och inspiration från varandra.

 

Praktisk information

Eventet direktsänds online på utsatt tid och erbjuder möjlighet till interaktion och live-chatt. 

 

Föreläsare

Elin Richarz


Elin är senior rådgivare inom krishantering och kontinuitetsplanering och har under de senaste 15 åren arbetat med att bygga förmåga och hantera kriser i både små och stora organisationer. Elin är idag VD för konsultföretaget Practise Risk och stödjer just i rådande Coronakris ett flertal organisationer aktivt. Tidigare var Elin Corporate Crisis Manager för flygplatskoncernen Swedavia och ansvarig för att bygga upp krisberedskapen på de statliga svenska flygplatserna. Förutom krisexpert är Elin även medicinsk geograf – så just Coronapandemin är hemmaplan för henne.

 


SFF Event är mötesplatsen för dig i försäkringsbranschen. Genom våra frukost- och kvällsföreläsningar får du inspiration, kompetensutveckling och framför allt en mötesplats där du träffar branschkollegor från olika företag för erfarenhetsutbyte och nätverkande. SFF Event är kostnadsfritt för personliga medlemmar och anställda på Svenska Försäkringsföreningens medlemsföretag. Välkommen!