Internationell utblick – en försäkringsbransch i förändring

Vad händer i branschen internationellt och hur påverkar det oss?

 

Svenska Försäkringsföreningen bjuder in till ett heldagsseminarium om aktuella frågeställningar inom försäkringsbranschen. Vad händer utifrån ett internationellt perspektiv? Många frågor som vi hoppas att denna dag kan besvara och skapa diskussioner kring. Missa inte den unika möjligheten att lyssna till föredrag som kan stödja såväl din verksamhet som affär!

Välkommen till en oberoende mötesplats för att skapa nätverk inom branschen och ta del av kunnigt yrkeskunnande kring försäkringar, ekonomi och risker internationellt. 
 

Målgrupp​

Seminariet är brett och alla som arbetar i försäkringsbranschen och som är intresserade av att lära sig mer och inspireras av den internationella utvecklingen. Du kan arbeta som t.ex. produktutvecklare, produktägare, underwriter, skadereglerare, CDO, aktuarie eller försäljningschef.

 

Program

 

09.00–09.30
Inledning av moderator – ​vad händer inom branschen internationellt?
Vilka är de största utmaningarna? Vad krävs av bolagen för att anpassa sig till de snabba förändringar som sker? Digitala lösningar och produktutveckling blir alltmer viktigt för att vara relevant inom branschen.
Carolina Klint, CEO North West Region, Marsh AB
 

09.30–10.10
Cyberrisker
I Sverige sker cirka 10 000 attacker per månad. Det är inte bara de stora företagen som drabbas av dataintrång, utan även små företag drabbas. Det rör sig ofta om utländska stater som besitter en stark cyberförmåga och kan lägga stora resurser på sina försök till digitala intrång. Hackarna försöker komma över värdefull information om forskning, politiska beslut och affärshemligheter.
Christoffer Söderlund, Consultant within IT Governance & Security, Transcendent Group 


10.10–10.30

Paus10.30–11.20
Klimatpåverkans effekter på branschen
Vädret blir alltmer dramatiskt och vi anpassar oss till en helt annan miljö. Hur påverkar det försäkringsbranschens affärsmodeller, ekonomi och premiesättning? Finns det risker som branschen inte längre vill försäkra? Hur ser de försäkrade förlusterna ut internationellt och har de ökat eller minskat?
Mattias Bergsvik, Senior Market Underwriter från Swiss Re
 

11.20 – 12.00
Internationell ekonomi – en omvärldsprognos
Vad händer internationellt kring ekonomin och hur kan detta påverka försäkringsbranschen? Vilka är de stora utmaningarna? Ränte- och inflationsförväntningarna framöver.
Jonas Söderberg, ekonom, Svensk Försäkring 


12.00–13.00

Lunch


 

13.00–13.40
Antibiotikaresistens – ett växande hot mot vår hälsa
Bakterier som utvecklat motståndskraft, antibiotikaresistens, är ett växande folkhälsoproblem som orsakar ökad sjuk- och dödlighet. 
Hur ser det ut i Sverige jämfört med andra länder och vad kan vi göra åt problemet?
Annika Hahlin, Leg. Apotekare, STRAMA, Samverkan mot antibiotikaresistens, Stockholm
 

13.40–14.30
Internationella trender
De globala försäkringsriskerna och den internationella marknadsstrukturen är i ständig förändring. En stor osäkerhet kring både den politiska och ekonomiska utvecklingen påverkar försäkringsbranschen. Vidare ställs allt större krav på hållbarhet, reglering, digitalisering och teknologisk innovation för att förbättra och effektivisera affärsmodeller. Hur påverkas försäkringsbranschen internationellt och vilka trender ser bolagen?
Dawn M. Miller, SVP,  Middle Market/SME, Industry Practices & Distribution, Chubb Continental Europe

 


14.30–14.50

Paus14.50–15.30
Brexit på agendan trots coronapandemin
Hur påverkas Sverige av Brexit? Vad händer internationellt och hur kan det påverka branschen i Storbritannien? Sverige har fått många nya EU regelverk som kräver stora anpassningar av branschens verksamhet men vad kommer att krävas av bolag som har avtal med Storbritannien? Vilka krav måste ställas på bolag som lämnat EU?
Rickard Ydrenäs, Grundare av Brexitpodden, Kommunikationskonsult, Ydrenas Communications AB
 

15.30–15.50
Avslutning och sammanfattning av seminariet
Vad kan vi lära av händelser som skett inom branschen både nationellt och internationellt? Ser vi tecken på stora förändringar framöver?
Carolina Klint, CEO North West Region, Marsh AB

 

Moderator
 

 

 

Carolina Klint

CEO North West Region, Marsh AB.

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97