Internationell utblick – en försäkringsbransch i förändring

Vad händer i branschen internationellt och hur påverkar det oss?

 

Svenska Försäkringsföreningen bjuder in till ett heldagsseminarium om aktuella frågeställningar inom försäkringsbranschen. Vad händer utifrån ett internationellt perspektiv? Många frågor som vi hoppas att denna dag kan besvara och skapa diskussioner kring. Missa inte den unika möjligheten att lyssna till föredrag som kan stödja såväl din verksamhet som affär!

Välkommen till en oberoende mötesplats för att skapa nätverk inom branschen och ta del av kunnigt yrkeskunnande kring försäkringar, ekonomi och risker internationellt. 
 

Målgrupp​

Seminariet är brett och alla som arbetar i försäkringsbranschen och som är intresserade av att lära sig mer och inspireras av den internationella utvecklingen. Du kan arbeta som t.ex. produktutvecklare, produktägare, underwriter, skadereglerare, CDO, aktuarie eller försäljningschef.
 

Praktisk information

På detta seminarium kan du välja att delta på plats i Finlandshusets lokaler i Stockholm eller på distans genom livestreaming via Youtube. Kontakta projektledare Annika Lindqvist om du önskar delta på distans.

Vi på SFF följer löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar oss efter det läge som råder, gällande Covid-19. Vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg och ges bästa förutsättningar för deltagande på våra utbildningar. Utifrån rådande situation har vi därför möjlighet att ta emot max 49 personer på plats i Stockholm. Därför kan anmälan för att delta på plats komma att stänga tidigare än sista anmälningsdatum. Lokalen ger gott om utrymme att hålla rekommenderade avstånd.
 

Program

 

09.00–09.30 | Inledning av moderator – ​vad händer inom branschen internationellt?

Vilka är de största utmaningarna? Vad krävs av bolagen för att anpassa sig till de snabba förändringar som sker? Digitala lösningar och produktutveckling blir alltmer viktigt för att vara relevant inom branschen.

Carolina Klint, CEO North West Region, Marsh AB
 

09.30–10.10 | Cyberrisker

I Sverige sker cirka 10 000 attacker per månad. Det är inte bara de stora företagen som drabbas av dataintrång, utan även små företag drabbas. Det rör sig ofta om utländska stater som besitter en stark cyberförmåga och kan lägga stora resurser på sina försök till digitala intrång. Hackarna försöker komma över värdefull information om forskning, politiska beslut och affärshemligheter.

Christoffer Söderlund, Consultant within IT Governance & Security, Transcendent Group 

 


10.10–10.30 | Paus


 

10.30–11.20 | Trender inom skadehändelser 

Hur har försäkringsbranschens drabbats vad gäller inträffade skadefall detta år? Vilka befarade skadefall ser man till följd av pandemin? Detta år har ställt bolagen inför utmaningar de aldrig trodde sig se, men vilka konsekvenser ser vi framöver och vllka åtgärder tror vi att bolagen måste ta tag i?

Fredrik Forsström, VD, Crawford & Company
 

11.20 – 12.00 | Internationell ekonomi – en omvärldsprognos

Vad händer internationellt kring ekonomin och hur kan detta påverka försäkringsbranschen? Vilka är de stora utmaningarna? Ränte- och inflationsförväntningarna framöver.

Jonas Söderberg, ekonom, Svensk Försäkring 

 


12.00–13.00 | Lunch


 

13.00–13.40 | Antibiotikaresistens – ett växande hot mot vår hälsa

Bakterier som utvecklat motståndskraft, antibiotikaresistens, är ett växande folkhälsoproblem som orsakar ökad sjuk- och dödlighet. Hur ser det ut i Sverige jämfört med andra länder och vad kan vi göra åt problemet?

Annika Hahlin, Leg. Apotekare, STRAMA, Samverkan mot antibiotikaresistens, Stockholm
 

13.40–14.30 | Internationella trender

De globala försäkringsriskerna och den internationella marknadsstrukturen är i ständig förändring. En del av dessa förändringar framträder tydligt i återförsäkringsbranschen och här ges en kort översikt över aktuella trender och aktuella händelser i denna. Coronapandemin är förstås en sådan händelse och frågorna är många; går det exempelvis att beräkna vad den kommer att kosta branschen och vad gör försäkringsbolagen nu?

Fredrik Strömberg, Deputy CEO, Guy Carpenter & Company AB

 


14.30–14.50 | Paus


 

14.50–15.30 | Brexit på agendan trots coronapandemin

Hur påverkas Sverige av Brexit? Vad händer internationellt och hur kan det påverka branschen i Storbritannien? Sverige har fått många nya EU regelverk som kräver stora anpassningar av branschens verksamhet men vad kommer att krävas av bolag som har avtal med Storbritannien? Vilka krav måste ställas på bolag som lämnat EU?

Rickard Ydrenäs, Grundare av Brexitpodden, Kommunikationskonsult, Ydrenas Communications AB
 

15.30–15.50 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

Vad kan vi lära av händelser som skett inom branschen både nationellt och internationellt? Ser vi tecken på stora förändringar framöver?

Carolina Klint, CEO North West Region, Marsh AB

 

Moderator
 

 

 

Carolina Klint

CEO North West Region, Marsh AB.

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97