Försäkringsteknik – grundkurs

Kursen för dig som vill förstå aktuariens begreppsvärld

 

Kursen för dig som vill få en första inblick i hur ett försäkringsföretag fungerar. I kursen går vi igenom grundläggande begrepp och förklarar vad de betyder på en översiktlig nivå. Vi kommer att diskutera den juridiska bakgrunden och olika former av försäkringsföretag i samband med att vi diskuterar olika typer av försäkringsprodukter.
 

För vem?

Kursen riktar sig till dig som är anställd på försäkringsföretag eller liknande arbetsplats och som har en viss erfarenhet av försäkring, alternativt liknande tekniskt arbete. Kursen passar bra för dig som vill bygga på dina tekniska kunskaper i försäkring. Du har förmodligen några års erfarenhet av arbete i försäkringsbranschen. Till exempel arbetar du idag kanske med produktutveckling, ekonomi, redovisning, förmedling eller kanske revision. 

Förkunskapskrav

Viss erfarenhet av försäkringsarbete, termer, etc.


Innehåll

Kursen är uppdelad i tre delar; generell försäkringsteknik, försäkringsteknik med inriktning på skadeförsäkring och försäkringsteknik för liv - och pensionsförsäkring. Kursen pågår i två dagar varav den första dagen ägnas åt generell försäkringsteknik. Under dag två behandlas specifika frågor kring skadeförsäkring samt liv- och pensionsförsäkring. Kursen är uppbyggd på föreläsningar och teori blandat med numeriska exempel.


I.    Generell försäkringsteknik

Den första dagen diskuterar vi försäkring ur ett generellt perspektiv. Vi tittar på den juridiska formuleringen av försäkring och de juridiska kraven på ett försäkringsföretag. Försäkringsrörelselagen och andra relevanta juridiska dokument diskuteras. Vi lär oss hur man kan använda matematiska modeller, vi kommer att diskutera risk, sannolikheter samt försäkring. Vi lär oss vad begrepp som försäkringspremie är. Vidare kommer vi att prata om vad som händer om pengarna i försäkringsföretaget tar slut.


II.    Försäkringsteknik för skadeförsäkring 

•    Typisk skadeförsäkring
•    Försäkringskollektiv
•    Prissättning
•    Vad skall premien räcka till
•    Uppföljning av en försäkringsportfölj
•    Försäkringstekniska avsättningar
•    Finansiell redovisning
•    Solvens – kapitalkrav, MCR, SCR, ORSA
•    Återbäring


III.    Försäkringsteknik för liv- och pensionsförsäkring 

•    Typisk liv- och pensionsförsäkring
•    Försäkringskollektiv – ömsesidighet och vinstdelning
•    Premiebestämning
•    Vad skall premien räcka till
•    En försäkrings duration – riskförsäkring och pensionsförsäkring
•    Finansiell uppföljning av enskilda försäkringar
•    Försäkringstekniska avsättningar
•    Finansiell redovisning av en försäkringsportfölj
•    Solvens – kapitalkrav, MCR, SCR, ORSA
•    Återbäring – olika tekniker


Kursledare och föreläsare

 

Lennart Johansson

Aktuarie, Hepteract Consulting

Lennart har under många år jobbat som aktuarie/chefaktuarie. Han har tidigare jobbat på Finansinspektionen, Livia (Nordea Liv) och Dina Försäkringar. Lennart har erfarenhet från både livförsäkring och skadeförsäkring. Har varit chefaktuarie i olika bolag under c:a 25 år. I dag jobbar Lennart som aktuariekonsult för bolaget Hepteract Consulting och kommer under hösten att hålla kurser inom försäkringsteknik för Svenska Försäkringsföreningen.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97