Program för förändringsbenägna chefer i försäkringsbranschen

För dig som vill bli framgångsrik förändringsledare i en alltmer föränderlig försäkringsbransch

 

Förändring är en förutsättning för utveckling, och förändringsarbete är en given del av vardagen som chef. Du behöver hela tiden hantera små och stora förändringar. För att lyckas behöver du känna till hur förändringsprocesser fungerar och vilka verktyg och metoder som passar för just dig.

Tre saker är säkra när det kommer till förändringsarbete:

  • Förändringsprocesser är oförutsägbara, eftersom både organisationer och individer är komplexa.
  • Förändring möter alltid motstånd. Det är energikrävande att ändra vanor och förändring kan även väcka rädslor.
  • Förändringsarbete tar tid, eftersom nya vanor och rutiner behöver etableras.

 

För vem är programmet?

Programmet vänder sig till chefer i försäkringsbranschen som vill utveckla sin förmåga att genomföra framgångsrika förändringsarbeten i sin verksamhet.

 

Förkunskaper

Det krävs inga egentliga förkunskaper förutom att du är chef med små eller stora utmaningar i ditt arbete och att du tillsammans med andra vill arbeta för att lyckas med dina utmaningar.

 

Mål

Målet är att du ska få ökad insikt i förändringsprocessens olika delar samt få verktyg för att lyckas med ert förbättringsarbete.

 

Innehåll och upplägg

Innan programmet startar får du göra en reflekterande analys av dina egna förmågor som chef och förändringsledare. Du får också göra en analys över din verksamhets olika utmaningar och vilka mål du vill uppnå med er förändring.

Programmet lär ut metoder och verktyg som hjälper dig att starta, driva och förankra förändringsarbeten i din verksamhet. Du kommer att få arbeta praktiskt med ett för dig verksamhetsspecifikt förändringsarbete som utgångspunkt.

Du får stöd att ta fram en konkret och praktiskt genomförbar handlingsplan med de aktiviteter och insatser som behöves för ett framgångsrikt förändringsarbete i din verksamhet. Under programmet får du även stöd i att verkställa din handlingsplan och att mäta och utvärdera förändringsarbetet.

Programmet går också igenom hur du kan hantera olika individers förändringsbeteenden.

 

Efter programmet

Efter programmet har du fått en ökad förmåga att komma i mål med existerande och framtida förbättringsarbeten. Du har också under programmet fått praktiskt öva på att framgångsrikt planera, genomföra och följa upp ett förbättringsarbete i din egen verksamhet. När programmet är slut har du genomfört eller påbörjat genomförandet av ett förändringsarbete i din egen verksamhet.

 

Vad får jag som deltagare?

  • Konkreta verktyg att hantera förändringsarbetets utmaningar.
  • Plattform att diskutera din och din verksamhets utmaningar
  • Praktisk kompetensutveckling i förändringsledning
  • Individuell coachning i förändringsarbetet (tillhandahålles vid behov)
  • Ett utökat professionella nätverk
  • Erfarenhetsutbyte med andra chefer och förändringsledare

 

Tillval: Studieresa till London 2021

Ta möjligheten att avsluta med en internationell studieresa till London

Under studieresan får du bekanta dig med den internationella försäkringsmarknaden och dess utmaningar samtidigt som du utveckla din försäkringsengelska. Du knyter dessutom värdefulla, internationella kontakter och nätverkar med branschkollegor både från Sverige och i London.

Studieresan är ett tillval och deltagandet sker till självkostnadspris.

 

Anmälan

Programmet har begränsat antal platser. Anmälan är bindande.

 

Programansvariga

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

Stefan har haft många uppdrag inom försäkringsbranschen där han bland annat haft uppdrag som HR-chef och VD-uppdrag. Stefan har omfattande praktisk erfarenhet från branscher som präglas av många kundrelationer.

 

 

Pelle Snårelid

VD och grundare till konsultnätverket Aligning Business and People (Aligning AB)

Pelle har i mer än 30 år arbetat med förändringsarbete i medelstora och stora organisationer både som VD och managementkonsult. Han har även startat ett par bolag som arbetar med att utveckla processer och metoder för verksamhetsutveckling och förändringsarbetet och har själv genomfört större förändringsprojekt i över 100 verksamheter.

 

 

 

Har du frågor?

Kontakta då programansvarig Stefan Pärsson på stefan.parsson@forsakringsforeningen.se eller 08-522 789 91.