Gruppförsäkringsseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med gruppförsäkringar

 

Ett seminarium för dig som arbetar med gruppförsäkring – jurist, produktansvarig, försäkringsförmedlare, kundtjänstansvarig eller anställd på marknads- och kommunikationsavdelningen samt beställare. Seminariet lyfter utmaningar och frågeställningar inom gruppförsäkring och får dem belysta ur olika vinklar. Under seminariet ges utrymme för frågor och diskussioner.

 

Program

09.00–09.15 | Inledning av moderator
 

Stefan Pärsson, VD, Svenska Försäkringsföreningen
 

09.15–10.00 | Krishantering och omvärldsbevakning

Kommer branschen att förändras utifrån ett makroperspektiv? Varje år gör Svensk Försäkring en omvärldsrapport som analyserar den ekonomiska och politiska utvecklingen. Hur skiljer sig denna rapport åt mot tidigare år givet den extrema situation som världen befinner sig i 2020?

Jonas Söderberg, ekonom, Svensk Försäkring 
 

10.00–10.30 | De vanligaste frågeställningarna från konsumenterna

2020 har varit ett turbulent år för branschen. Vad har det uppstått för frågeställningar och konsumentproblem till följd av covid-19? Vilka har varit de vanligaste frågorna om gruppförsäkringar till Konsumenternas Försäkringsbyrå under året och har behovet av hjälp och vägledning varit större?

Jenny Sparring, försäkringsjurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå
 

10.30–10.50 | Paus och nätverkande

 

10.50–11.30 | Branschanpassning vid pandemiutbrott

Hur snabbt agerar Gruppförsäkringsbranschen när krisen kommer? Många företag måste permittera och till och med varsla personal. Konkurserna har också ökat i spåren av Corona. Hur har Gruppförsäkringsbranschen kunnat stötta och hur snabbt har man lyckats anpassa befintliga produkter? En av de försäkringsprodukter som är mest berörda i krisen är inkomstförsäkring. Hur har Bliwa ställt om och hur har man arbetat med sina kunder under krisen. Vad händer nu? 

Johan Gunnarson, vice VD, Bliwa Livförsäkring
 

11.30–12.30 | Lunch
 

12.30–13.10 | Nya riktlinjer kring personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde – påverkan på gruppförsäkring

Europeiska dataskyddsstyrelsen har nyligen kommit med förslag till nya riktlinjer avseende begreppen personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde och gemensamt personuppgiftsansvar. Vad säger riktlinjerna? Vilka är nyheterna? Hur kan riktlinjerna förstås i ett gruppförsäkringssammanhang?

Anna Lööv, Advokat och Partner, Kompass Advokat 
 

13.10–13.50 | Efterfrågar kunden andra produkter och hur snabbt agerar branschen?

Hur har Euro Accident hanterat krisen som uppstått till följd av pandemin? Privat sjukvårdsförsäkring täcker inte sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen men vad händer med alla följdsjukdomar? Kräver kunden en förändring av befintliga avtal? Ny medicinsk teknik påverkar vår hälsa, men är den för alla eller kommer det att krävas nya försäkringar för att få tillgång till detta? Har branschen funderat på helt nya försäkringsprodukter till följd av Covid-19?

Anette Norberg, Head of risk and finance, Euro Accident
 

13.50–14.20 | Paus och nätverkande
 

14.20–14.55 | Alivia erbjuder cancervårdsförsäkring

Vad var bakgrunden till att man bestämde sig för att grunda bolaget? Såg man att kunden efterfrågade produkter som inte fanns tillgängliga i branschen? En av grundarna och tillika VD berättar om bolaget och var de befinner sig i dag och vad de ser framöver.

Kent Andersson, VD och co-founder, Alivia Nordic AB
 

14.55–15.30 | Nya bolag i branschen och deras möjligheter

Ytterligare ett nytt bolag startade upp sin verksamhet under året. Vilka produkter kommer de att erbjuda och hur ser de sig själva som ett komplement till dagens aktörer inom gruppförsäkringar? 

Annika Saramies, VD och Grundare, Gofido 
 

15.30–15.45 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se

08-522 789 97