Regelverken som styr tjänstepensionsavtalen

En genomgång av näringsrätt, civilrätt och skatterätt

 

En tvådagarskurs för dig som vill få en djupare kunskap i hur tjänstepensionsavtalen fungerar. Kursen går igenom de olika tjänstepensionsavtalen, historiken, den juridiska bakgrunden och olika former av försäkringsföretag i samband med att vi lär oss om skatteregler, tryggandeformer och pensionsstiftelser.

 

För vem?

Kursen riktar sig till dig som arbetar på försäkringsföretag eller liknande arbetsplats och vill bygga på dina kunskaper inom de regelverk som styr tjänstepensionsavtalet, så som skatterätt, näringsrätt och civilrätt.
 

Förkunskapskrav

Du har förmodligen några års erfarenhet av arbete i försäkringsbranschen och känner dig van vid försäkringsterminlogi och försäkringsarbetet.
 

Kursinnehåll

 

Historik och allmänt om tjänstepension                      

 • pensionsplan
 • enskild pensionsutfästelse
 • utfästelse genom KA
   

Fortsättning tjänstepension

 • intjänande
 • premie/förmånsbestämd
 • netto/brutto
 • företagsöverlåtelse, bunden
 • trepart vid tryggande
 • individuell
 • kollektivavtalsgrundad
   

Tryggandeformer                  

 • försäkring
 • balansräkning
 • stiftelse
 • jämförelse mellan dessa tryggandeformer
   

Tjänstepensionsförsäkring

 • avtalsrättslig reglering
 • näringsrättslig reglering
   

Tryggandelagen
 

Tryggande i balansräkning
 

Pensionsstiftelse
 

Tjänstepensionsföretag

 • definition
 • krav på tillstånd
 • lämplighetsprövning etv
   

EU-rätt och tjänstepensionsdirektivet
 

Aktieägardirektivet
 

Grundläggande skatteregler

 • huvudregel, kompletteringsregel
 • kvalitativa och kvantitativa krav
   

Redovisningsregler

 • vad måste arbetsgivare tänka på?
   

Summering och sammanfattning

 

Kursledare

 

Magnus Dahlgren

Advokat, partner och grundare, Dahlgren & Partners

Magnus har arbetat inom pensions- och försäkringsbranschen sedan 1987. Han har varit chefsjurist på försäkringsbolag och försäkringsförmedlarbolag och är advokat sedan 2007. Magnus har därmed kompetens inom byråns samtliga specialistområden. 2010 utsågs Magnus Dahlgren till Sveriges pensionsspecialist. Magnus deltar löpande som föreläsare och paneldebattör inom pensionsområdet.

 

 

Isabella Hugosson

Advokat, Dahlgren & Partners

Isabella har arbetat inom pensions- och försäkringsbranschen sedan 2001. Hon har varit bolagsjurist och chefsjurist på försäkringsföretag och är sedan 2016 advokat. Hon deltog i grundandet av advokatfirman Dahlgren & Partners år 2015 och har därefter varit cirka två år på annan advokatbyrå. Sedan 2019 är hon åter på Dahlgren & Partners och arbetar uteslutande med rådgivning inom pensions- och försäkringsjuridik.

 

 

Rickard Wessman

Senior associate, Dahlgren & Partners

Rickard har arbetat som jurist inom finans- och försäkringsbranschen sedan 2008. Dessförinnan arbetade två år som politiskt sakkunnig på justitiedepartementet. Sedan 2014 har han arbetat som rådgivare åt främst försäkringsföretag och försäkringsförmedlare, men har även arbetat med fond- och värdepappersjuridik. Rickard anslöt till Dahlgren & Partners 2018 som senior associate och är främst inriktad på tvistelösning och processer inom pension och försäkring.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97