Sjuk- och olycksfallsförsäkringsseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med sjuk- och olycksfallsförsäkringar!

 

Seminariet är fullbokat med hänsyn till Folkhälsomyndighetens restriktioner. Önskar du bli reservplacerad, kontakta seminariets projektledare (uppgifter nere på sidan).

 

Program

 

09.00 – 09.10 | Seminariet öppnas

Zara Lindberg, Produktansvarig Personförsäkring, Dina Försäkringar

 

09.10 – 11.20 | Fördjupande pass inom psykiatriska sjukdomstillstånd

Under förmiddagen tar vi ett fördjupande grepp om psykiatriska sjukdomstillstånd. Vi kommer bland annat att få del av vilka behandlingsmetoder det finns kring olika diagnoser vad avser ätstörningar. Är det bara ungdomar som drabbas och skiljer sig behandlingsmetoderna åt, beroende på den insjuknas ålder? Ser dessutom sjukdomsbilden annorlunda ut beroende på kön?

Vi går även igenom den ökande utbrändhet som faktiskt ökar bland unga. Vad tror man är orsaken till denna ökning? Finns det forskning att dagens uppkopplade samhälle är en del av faktorerna som påverkar en ökning av stressyndrom bland unga?

Förmiddagen avhandlar även Bipolära sjukdomstillstånd. Vad beror det på och har dessa diagnoser ökat under senare år? Det här är bara delar av vad förmiddagens pass kommer att avhandla. Till vår hjälp har vi bett psykologerna Andreas Wedeen och Elsa Janni att hålla i förmiddagens pass. 

11:20 - 12:00 Myter och fakta om ätstörning 
Alla kan drabbas av en ätstörning, oavsett ålder eller kön, och i Sverige lider över 100 000 människor av någon form. Men vad är en ätstörning egentligen? Vi kommer bland annat att få del av vilka behandlingsmetoder det finns kring olika diagnoser vad avser ätstörningar. Är det bara ungdomar som drabbas och skiljer sig behandlingsmetoderna åt, beroende på den insjuknas ålder? Ser dessutom sjukdomsbilden annorlunda ut beroende på kön?
Johanna Levallius, leg psykolog och PhD, KI

 

12.00 – 13.00 | Lunch

 

13.00 – 13.30 | Bedrägerier inom sjuk och olycksfall

Vi tar oss en titt på hur utvecklingen ser ut inom bedrägerier inom just sjuk och olycksfall. Hur vanligt är det? Sätts det i system och kan man se en trend i vilka länder som är vanligt förekommande i fallen, där man kan misstänka bedrägerier?
Mårten Sällström, Utredningsinspektör, Utredningsenheten, If

13.30 – 14.10 | Regler kring omvårdandsbidrag

Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Skiljer sig omvårdnadsbidragen åt beroende på var i Sverige den sökande är folkbokförd? Vad är den vanligaste orsaken till avslag på sökt bidrag?
Susanne Lövgren och Maria Byrgren​, Partnerstrateg, Försäkringskassan

14.10 – 14.30 | Paus och nätverkande

 

14.30 – 15.00 | TBE – Ett litet bett som kan ge allvarliga komplikationer

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan, hjärnhinnorna eller på båda ställena. De flesta som smittas får lindriga besvär med feber och huvudvärk och blir friska efter några dagar, men upp till en tredjedel får hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation. Hur ser sjukdomstillståndet ut för konstaterad hjärn- eller hjärnhinneinflammation? Hur ser tillfrisknandet ut och vilka bestående komplikationer är vanligt förekommande?
Markus Weis, Överläkare i Intensivvård

15.00 – 15.50 | Retorik – hur genomför man det svåra samtalet till kund

Att ge ett negativt besked till kund, är något alla någon gång ställs inför. Hur gör man för att på bästa sätt, framföra beskedet om att till exempel ersättningen inte kommer att utgå? Här får du ta del av några av de samtalsverktyg du kan använda dig av i kontakt med kund.
Per Furumo, talarträning, retorik och presentationsteknik, Voice and Message AB 

15.50 – 16.00 | Seminariet avslutas

Zara Lindberg, Produktansvarig Personförsäkring, Dina Försäkringar

 Har du frågor? Kontakta mig.

 

Anders Manell

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98