Sparande med traditionell förvaltning

En tvådagars fördjupningskurs om traditionella portföljer och dess utställda garantier

 

Kursen ger en god inblick i de två olika modeller som hanterar förmånsbestämd pension. Du som deltagare kommer att få fördjupad kunskap i de centrala delar som rör traditionell förvaltning så som nyckeltal, räntepåverkan och vad som påverkar utbetalningsfasen av en pensionsförsäkring. Dessutom kommer kursen avslutas med tillgångssidan i ett livbolags balansräkning - kapitalförvaltningen.

För vem?

Kursen riktar sig till dig som är anställd på försäkringsföretag eller liknande arbetsplats och som har en viss erfarenhet av försäkring och pensionsbranschen. Kursen passar bra för dig som vill bygga på dina kunskaper i portföljkunskap om traditionell förvaltning och som har som ambition att utvecklas till pensionsexpert. Du har förmodligen några års erfarenhet av arbete i försäkringsbranschen. Till exempel arbetar du idag kanske med produkt- och affärsutveckling, försäljning, rådgivning, ekonomi, redovisning, förmedling eller kanske revision. 
 

Utformning

Kursen syftar till att ge en god förståelse om traditionella portföljer. Den kommer att ge svar på många frågor som ränteberäkning, användandet av nyckeltal, värdering av tillgångar och skulder, vilka garantier som är utställda och hur dessa säkerställs.

 

Kursinnehåll
 

Dag 1

 • Pensionsförsäkring                         

Varför kallas det ”försäkring”

Genomgång av de risker som finns inbyggda i produkten och hur de förändrats över tid.                

 • Förutsättningar för livförsäkringsbolag att ta finansiell risk

Vad krävs för att ett bolag skall ha möjlighet att över tid ge avkastning på spararnas pensionskapital?

 • Livslängdsantaganden                   

Bland annat hur livbolagen beräknar livsvariga utbetalningar, och vad som påverkar de garanterade åtagandena.

 • Utbetalning av en pensionsförsäkring

Vad är avkastningsränta, återbäringsränta och prognosränta?

Hur fördelas avkastningen?

 • Sammanfattning och summering av dagen

                                     

Dag 2               
 

 • Förmånsbestämd Pension

Två metoder, pensionstillägg och retrospektiv
Alt ITP utifrån olika beräkningar - Frilagd premie / Premietrappa

 • Direktpension, vad är det?
   
 • Kapitalförvaltning

Avgiften och avkastningens betydelse

 • Summering och sammanfattning av utbildningen
   

Kursledare

 

Lars Fornell

Pensionskonsult, Fornell pensionskonsult AB

Lars har arbetat inom pensions- och försäkringsbranschen sedn 1984. Han har bland annat varit pensionsspecialist på försäkringsbolag och kommer senast från Skandia där han har arbetat sedan 2002. Hans expertis är traditionell förvaltning med gedigen kunskap kring förmånsbestämd försäkring.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97