Online: Juridikseminariet 2020

Mötesplatsen för dig som arbetar med regelefterlevnad och lagstiftning inom försäkringsbranschen - i år digitalt!

 

Juridikseminariet har passerat 10 år som mötesplats. Välkommen till Juridikseminariet 2020 digitalt!

Juridikseminariet är mötesplatsen för dig som arbetar med regelverk och compliance inom försäkringsbranschen och myndigheter med inriktning på försäkringsjuridik. Under en hel förmiddag går vi igenom uppdateringar inom regelverk och utmaningarna som krishanteringar kring covid-19 har inneburit för branschen 2020.
 

Praktisk information – webbinarium

I år genomförs seminariet digitalt, med direktsändning på utsatt tid. Möjlighet till att ställa frågor via chatt eller live kommer att ges.
 

Program


08.30–08.50 | Inledning av moderator och hur Svensk Försäkring har samordnat branschen i Covid-19-krisen

Vilka erfarenheter har Svensk Försäkring gjort av denna krishantering och hur har de kunnat stötta och samordna branschen?

Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring
 

08.50–09.30 | Finansinspektionen och krishantering

EIOPA uppmanade branschen att vidta åtgärder för att mildra effekterna av coronapandemin för konsumenterna.
Hur har Finansinspektionen hanterat 2020 och vilka anpassningar har de gjort?
Har det medfört några lättnader vad gäller regelverk och rapporteringskrav för branschen? Finns det något som kunde gjorts annorlunda och vilka prioriteringar kommer att göras framöver?

Åsa Larson, Verksamhetsområdeschef Försäkring / Executive Director Insurance, Finansinspektionen
 

09.30–09.40 | Paus  
 

09.40–10.15 | Molntjänster i försäkringsrörelse

Lämpliga och lagliga förhållningssätt till molntjänster är en aktuell fråga för många försäkringsbolag.
Kan sådana tjänster alls användas på ett sätt som är förenligt med tillämpliga lagkrav och regulatoriska förutsättningar?
Och hur måste avtalet i så fall utformas? Här presenteras vilka juridiska frågor som är kritiska men även ett analys- och beslutsstödsverktyg som kan vara till stor hjälp för bolagsjuristen i hanteringen av frågor avseende molntjänster.

Johan Kahn, Partner och Daniel Lundqvist, Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen
 

10.15–10.45 | De vanligaste frågeställningarna från konsumenterna

Vilka har varit de vanligaste frågorna till Konsumenternas försäkringsbyrå detta år? Har det varit annorlunda frågeställningar i och med Covid-19 och har behovet av hjälp och rådgivning varit större? Har Konsumenternas Försäkringsbyrå några större projekt på gång?

Anna-Karin Baltzari Danfors, VD, Konsumenternas Försäkringsbyrå
 

10.45– c:a 11.00 | Summering och diskussion 

 

Moderator

 

 

 

Johan Lundström

Chefsjurist, Svensk Försäkring

 

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se

08-522 789 97