Online: Riskbedömning ur ett försäkringsperspektiv

Kurs i grundläggande riskbedömning och riskmanagement

 

De flesta risker orsakas av människor, antingen direkt eller indirekt på grund av att man inte observerat risken och därför inte hunnit reagera på den. När en risk realiseras kan detta leda till att t.ex. ett företaget lider ekonomiska förluster eller förlorar personal eller kunder, samt till avbrott i verksamheten. Ibland kan företagets hela verksamhet upphöra. Därför är det viktigt att varje företag har kännedom om att kunna identifiera sina risker, eftersom detta är en förutsättning för att företaget på förhand skall kunna bygga upp en tillräcklig beredskap.

 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som på olika sätt kommer i kontakt med risker. Du är kanske underwriting assistent på försäkringsbolag eller förmedlarassistent och har något eller några års erfarenhet från försäkringsbranschen som önskar en större förståelse kring riskhantering ur ett försäkringsperspektiv. Kursen passar även dig som arbetar som ekonomichef eller HR-chef med ansvar för företagets företagsförsäkring, eller för dig som på andra sätt kommer i kontakt med riskbedömning.  Här får du en inblick i hur försäkringsbolagen bedömer olika risker och hur företagen kan medverka för att minimera risk.

 

Upplägg

Kursen är online och du kan ta del av den var än du befinner dig. Du kommer att få ta del av checklistor för riskbedömning och riskhantering som kan användas i praktiken. Kursen är i första hand en interaktiv kurs som syftar till så stort samspel mellan deltagarna som möjligt.

 

Innehåll

  • Vad är en försäkringsbar risk?
  • Riskidentifiering
  • Riskhantering
  • Kontinuitetshantering
  • Risk ur ett försäkringsperspektiv

 

Kursledare

 

Johan Berg 
Founder, InsTalk AB

Johan har 20 års erfarenhet från försäkringsbranschen inom olika försäkringsbolag och har arbetat med bl a portföljanalys, prissättning, produkt- och villkorsutveckling. Han föreläser regelbundet inom privat sektor och håller även utbildningar inom egendom- och avbrottsförsäkring samt riskhantering och försäkringsekonomi. Han har medverkat inom podcasts kring riskhantering och är en av experterna på forumet företagande.se, där han regelbundet skriver artiklar inom aktuella frågor som rör företagande och försäkringar. Johan tillträder under hösten en tjänst som försäkringsförmedlare på Max Matthiessen. 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98