En digitaliserad försäkringsbransch

 

I årets seminarium av En digitaliserad försäkringsbransch riktar vi blicken mot den innovativa utveckling vi står inför. Redan nu finns möjligheten att koppla upp sig mot 5G-nätet i större städer. Hur kommer tillgången till ett ännu snabbare nät att påverka vår vardag i närtid och det kommande decenniet? Kommer nya arbetssätt att växa fram i skuggan av att tekniken tar ny form?

Sedan pandemins inträde under våren 2020 har ett distansbaserat arbetssätt introducerats brett. Företag som anställda har upptäckt att många arbetsuppgifter går att lösa hemifrån. Kan detta leda till att centralt belägna arbetsplatser i framtiden försvinner och i dess ställe återuppstår mindre kontor, närmre medarbetarna? 

Med ny teknik och digitala lösningar uppstår även nya former av brottslighet. Vad kan vi förvänta oss för typ av brottslighet, när allt fler prylar kan kopplas upp mot nätet? Finns tekniken som kan skydda oss, eller är vi redan generellt för tillgängliga med våra uppkopplade mobiler och en mängd nedladdade applikationer?

Välkommen till en heldag om digitaliseringstrenders, både i Sverige och världen, påverkan, möjligheter och hot och hur dessa påverkar vår försäkringsbransch!
 

 

Program

 

09.00 – 09.10 | Inledning av moderator

 

09.10 – 10.00 | Hur kommer 5G att förändra vår vardag?

5G är nu på väg att byggas ut i full skala. Bara om några år kommer hela Sverige täckas av möjlighet till ännu snabbare uppkoppling. Men hur kommer vi som enskild person att märka av dessa framsteg? Kommer vårt arbetssätt att förändras och hur kommer vi att märka av den? Behöver vi snabbare uppkoppling och vilken vinning kan försäkringsbranschen nyttja den nya och snabbare tekniken?
Ali Ladjemi
Chef inom Hårdvaruforskningen för Mobilnät, Ericsson

 

10.00 – 10.40 | Förändrade arbetssätt till följd av pandemin

På bara någon vecka under våren 2020, förändrades plötsligt Sverige och Världen. Pandemin var ett faktum och alla tvingades förändra sin vardag.
En ny tid tog vid, där många av oss fick byta ut den ordinarie arbetsplatsen mot att istället arbeta hemifrån. Är vi på väg mot att hemarbete nu har blivit det nya normala? Kommer de stora kontorslandskapen att vara ett minne blott, då fler av oss kanske kan lösa samma uppgift från vårt hemmakontor? Hänger tekniken med och vad kan vi förvänta oss för tekniska lösningar i framtiden?
 

10.40 – 11.00 | Paus och Nätverkande

 

11.00 – 11.40 | Innovation – att våga göra annorlunda

När tankarna går från en idé till förverkligande, då är det en riktig innovation. Hur tar vi tankar och ideer till något verkligt? Kan man i en traditionell branch driva innovation på ett effektivt sätt? Vi tror oss ha hittat en metod där kunddriven innovation och utveckling står mitt i centrum. Tekniken står för stora delar av möjliggörandet av innovativa satsningar men mycket av kraven kommer från förändrade behov och beteende från människorna. Vi äger inte i samma utsträckning prylar längre och acceptansen för omständliga processer minskar drastiskt.

 

11.40 – 12.20 | Ansiktsigenkänning – är det något vi kommer att få se mer av?

Ansiktsigenkänning är redan idag väl utvecklat och används i många länder. Det är en spännande teknik som är på stark frammarsch i såväl Sverige som internationellt. Hur fungerar tekniken och hur pålitlig är den i sin träffsäkerhet? Skulle försäkringsbranschen kunna nytta tekniken inom sina försäkringsområden?
 

12.20 – 13.20 | Lunch
 

13.20 – 14.00 | De största digitaliseringstrenderna - både nationellt och internationellt

Digitalisering har varit lite av ett modeord som har följt med oss under väldigt lång tid.
Hur ser det digitala trenderna ut inom och utom vårt land. Vad kan man skönja om man gör en framtidsblick ett par år framåt i tiden? Ta del av en spännande föreläsning om trenderna inom digitalisering.

 

14.00 -14.50 | Brott och kriminalitet i digitaliseringens skugga

Vilka nya hot kan vi skönja i digitaliseringens skugga? Vilka nya brottstrender kan vi räkna med ska uppstå när vi nu kopplar upp allt fler enheter mot internet?

 

14.00 – 15.15 | Paus och nätverkande

 

15.15– 15.50 | Digitaliseringens påverkan på vår hjärna

Med internets födelse så öppnades en ny och oändlig möjlighet att både ge och skaffa sig information.  När de smarta mobiltelefonernas era tog fart hade vi plötsligt hela världens internetsidor i våra fickor. I dag använder många av oss våra mobiler från och med att vi vaknar och intill att vi släcker sänglampan för natten. Hinner vår hjärna med och hur påverkas hjärnan av den ständiga uppkopplingen?
 

15.50– 16.00 | Avslutning

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98