IDD - tillämpning i praktiken

Lärdomar hittills och utmaningar framöver

 

Det ges möjlighet att närvara via Teams om man inte kan komma på plats. Kontakta projektledaren nedan för frågor.

Lagstiftningen bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 om försäkringsdistribution (IDD). Detta omfattar all försäkringsdistribution och således omfattas såväl försäkringsföretag som den försäkringsförmedlingsverksamhet som idag sker enligt lagen om försäkringsförmedling. IDD innehåller en rad utmaningar för försäkringsbranschen, och trots att regelverket redan trätt i kraft finns många olösta frågor för branschen att försöka hantera. Vi går igenom aktuell status i arbetet med IDD utifrån ett mer praktiskt försäkringsbolagsperspektiv och blickar framåt mot vad som behöver hanteras.
 

Vi kommer att få ta del av branschens perspektiv på IDD både utifrån skadeförsäkring och livförsäkring. Hur har de praktiskt hanterat regelverket? Vilka utmaningar står de inför och hur kunde de gjort annorlunda?

 

För vem?

Den här kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar som jurist, produktutvecklare, marknadsansvarig, distributionsansvarig, VD eller complianceansvarig på ett försäkringsförmedlarbolag, försäkringsbolag eller en bank.
 

Program


09.00–10.00 ​
Bakgrund och presentation av nuvarande regelverk

10.00–10.15 ​
Paus

​10.15–11.00 
Informationskrav och uppföranderegler

11.00–12.00 
Tillståndskrav och verksamhetsregler

12.00–13.00
Lunch

13.00–13.45
IDD i skadeförsäkringsbolag  
Gästföreläsare: Karin Lidman, Chief Compliance Officer, If Skadeförsäkring AB

13.45–14.30
IDD i liv
försäkringsbolag 
Gästföreläsare: Linda Hellström, Chefsjurist, Handelsbanken Liv

14.30–15.00  
R
ådgivning och ersättning

15.00–15.15 
Paus

15.15–16.00
Tillsyn, ingripanden och övergångsregler 

 

Kursledare

 

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Anna har arbetat med affärsjuridik sedan 1999, varav ett år i USA. Hon har under hela sitt yrkesliv intresserat sig för och arbetat med personuppgiftsrätt. Hennes erfarenhet är bred och har sin grund i kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Sedan snart 10 år tillbaka har hon även fördjupat sig inom försäkringsrätten. Anna har hållit många utbildningar i bland annat försäkringsrätt och utbildar även inom dataskydd och föräkringsdistribution hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97