Online: En digitaliserad försäkringsbransch

 

I årets halvdagsseminarium av En digitaliserad försäkringsbransch riktar vi blicken mot den innovativa utveckling vi står inför. Redan nu finns möjligheten att koppla upp sig mot 5G-nätet i större städer. Hur kommer tillgången till ett ännu snabbare nät att påverka vår vardag i närtid och det kommande decenniet? Kommer ny teknik så som ansiktsigenkänning, att förändra våra liv och möjliggöra nya affärsmöjligheter? Vilka risker ser man med ansiktsigekänning? 
Vi kommer även att få ta del av Lfant arbete med att ta något från en idé till verklighet. 
Välkommen till en halvdag om digitaliseringstrender, både i Sverige och världen, påverkan, möjligheter och hot och hur dessa kan påverkar vår försäkringsbransch!
 

Program

09.00 – 09.10 | Inledning av moderator
 

09.10 – 10.00 | Hur kommer 5G att förändra vår vardag?

5G är nu på väg att byggas ut i full skala. Bara om några år kommer hela Sverige täckas av möjlighet till ännu snabbare uppkoppling. Men hur kommer vi som enskild person att märka av dessa framsteg? Kommer vårt arbetssätt att förändras och hur kommer vi att märka av den? Behöver vi snabbare uppkoppling och vilken vinning kan försäkringsbranschen nyttja den nya och snabbare tekniken?
Ali Ladjemi
Chef inom Hårdvaruforskningen för Mobilnät, Ericsson
 

10.00 – 10.45 | Innovation – att våga göra annorlunda

När tankarna går från en idé till förverkligande, då är det en riktig innovation. Hur tar vi tankar och ideer till något verkligt? Kan man i en traditionell branch driva innovation på ett effektivt sätt? Vi tror oss ha hittat en metod där kunddriven innovation och utveckling står mitt i centrum. Tekniken står för stora delar av möjliggörandet av innovativa satsningar men mycket av kraven kommer från förändrade behov och beteende från människorna. Vi äger inte i samma utsträckning prylar längre och acceptansen för omständliga processer minskar drastiskt.

Representant från Innovation Business Developers, Lfant

10.45 - 11.00
Paus

11.00 – 11.50 | Ansiktsigenkänning – är det något vi kommer att få se mer av?

Ansiktsigenkänning är redan idag väl utvecklat och används i många länder. Det är en spännande teknik som är på stark frammarsch i såväl Sverige som internationellt. Hur fungerar tekniken och hur pålitlig är den i sin träffsäkerhet? Skulle försäkringsbranschen kunna nytta tekniken inom sina försäkringsområden?
Gustav Norvik, Product manager AI, Facial recognition and drone detection, Security Sverige
Daniel Ridderton Senior Security Advisor, STANLEY Security Sverige

11.50-12.00
Avslutning och sammanfattning


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98