Tjänstepensionsföretagens outsourcing och tillämpning av IDD

Regler och praktiska tillämpningar

 

Det ges möjlighet att närvara via Teams om man inte kan komma på plats. Kontakta projektledaren nedan för frågor.

Många tjänstepensionsföretag är i behov av praktisk kunskap hur de ska tillämpa lag och riktlinjer om outsourcing och distribution i samband med att lag om tjänstepensionsföretag och lag om försäkringsdistribution ska börja tillämpas i deras verksamhet. Flera regler liknar vad som idag gäller för försäkringsbolag men det finns också många skillnader.

På kursen går vi igenom de regler som tjänstepensionsföretagen behöver tillämpa och sätter in dem i sitt praktiska sammanhang. Det finns mycket tid för frågor och diskussioner. Vi ger konkreta förslag på hur reglerna kan omsättas i praktiken genom styrdokument, rutiner och processer. I vissa fall gör vi jämförelser med vad som gäller för försäkringsbolag.

Innehåll och upplägg

Ungefär halva dagen ägnas åt outsourcingfrågor och halva åt tjänstepensionsföretagens tillämpning av IDD och lagen om försäkringsdistribution. Kursen kommer att utgå från relevanta lagkrav och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd och sätta in dem i tjänstepensionsföretagens verklighet, t.ex. vad som gäller inom kollektivavtalsområdet. Under kursen kommer det finnas tid för frågor, reflektion och diskussion.

Ur programmet:
 

 • Vad utgör outsourcing enligt regelverket?
 • Vilken styrning och kontroll behöver finnas över företagets outsourcing?
 • Vilka konkreta förberedelser krävs inför att en uppgift läggs ut på ett annat företag?
 • Hur ska man hantera pågående outsourcingar i samband med övergången till tjänstepensionsföretag?
 • Vad gäller för koncerninterna outsourcingar?
 • Hur ska IDD-reglerna om kunskap och kompetens tillämpas i praktiken?
 • Vad gäller för ledningens krav om insikt, erfarenhet och ekonomisk skötsamhet?
 • Vilken information måste lämnas till kunden?
 • Hur kan kraven på produktstyrning och produkttillsyn efterlevas?
 • Vilka ytterligare regler inom företagsstyrningen följer av IDD-reglerna?
    

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är VD eller som har operativt ansvar på ett tjänstepensionsföretag eller sitter i dess styrelse och har operativa uppgifter. Kursen vänder sig även till dig som är bolagsjurist och regelefterlevnadsansvarig och som hjälper tjänstepensionsföretag i din verksamhet. Även internrevisorer som granskar tjänstepensionsföretag kan ha glädje av kursen. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.

 

Kursledare/föreläsare

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Anna har arbetat med affärsjuridik sedan 1999, varav ett år i USA. Hon har under hela sitt yrkesliv intresserat sig för och arbetat med personuppgiftsrätt. Hennes erfarenhet är bred och har sin grund i kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Sedan snart 10 år tillbaka har hon även fördjupat sig inom försäkringsrätten. Anna har hållit många utbildningar i bland annat försäkringsrätt och utbildar även inom dataskydd och föräkringsdistribution hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 

Kawin Mårtensson

Advokat och Senior associate, Kompass Advokat 

Kawin arbetar på Kompass Advokat och har arbetat med affärsjuridik sedan 2008, företrädesvis inom försäkring och den finansiella sektorn i stort. Han arbetar även med dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt. Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har arbetat som jurist både hos försäkringsbolag och Finansinspektionen. Han har särskilt stor erfarenhet av hantering av regelverk, försäkringsjuridik och bolagsjuridik. Han håller utbildningar främst inom försäkringsrätt och dataskydd, t.ex. hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97