Online: Motorskadehantering – fördjupning

Vad gäller vid stöld, tillgrepp, olovligt brukande och förskingring?


Online: Fördjupningskursen i motorskadehantering vänder sig till dig som arbetar som skadereglerare eller skadechef och vill fördjupa dig inom området. Under kursdagen fokuserar och går ni på djupet med frågor som berör skadehanteringen av motorskador. Du får möjlighet att digtalt nätverka och diskutera specifika ärenden och rättsfall med både kursledarna och de andra kursdeltagarna.
 

Innehåll och upplägg

Gemensamt för försäkringsbranschen är att stöldförsäkringen omfattar skada på grund av stöld eller tillgrepp men inte skada på grund av olovligt brukande eller förskingring. Stöldförsäkringen gäller inte för skada orsakad av någon som tillhör försäkringstagarens hushåll.

Dagen inleds med en genomgång av begreppen stöld, tillgrepp, olovligt brukande och förskingring samt skillnaderna mellan dessa. Vad är förutsättningarna för att det skall vara fråga om ett tillgreppsbrott? Vilken betydelse har avsikten för försäkringsfallet? Ni kommer även gå igenom betydelsen besittningsrätten har. Kan flera personer besitta ett fordon samtidigt? När överlåtes besittningen till någon annan?

Kursen baseras på vägledande domar och kursledarnas praktiska erfarenheter inom området. Teoretiska genomgångar varvas med diskussioner. Grupparbetena kommer att utgå från riktiga fall som berör olovligt brukande av familjemedlem eller närstående, provkörning, gemensam besittning och när fordonet överlåtes till tredje man.

 

Praktisk information

Denna kurs genomförs online, med direktsändning på utsatt kurstid. Kursen erbjuder möjlighet till interaktion och live-chatt. 

 

Kursledare

 

Therese Svensson

Skadespecialist Motorskador, Trygg-Hansa

Therese har en bakgrund med jur.kand. från Lunds Universitet. Hon har arbetat som skadespecialist på Trygg-Hansa sedan 2016. Therese främsta inriktning ligger på trafiklagstiftningen men hanterar även villkorsfrågor. I hennes arbete ingår bland annat att se över alla omprövningar i motorärenden samt utbilda nya och befintliga skadereglerare. Therese har tidigare arbetat som skadereglerare inom motorskador på tung trafik, företagsmotor, taxiskador och privatmotor.

 

Helene Wilson

Skadespecialist Motorskador, Trygg-Hansa

Helene har sedan 2007 arbetat på Trygg-Hansa som specialist och lärare inom motorprodukten på kundservice. Senast arbetar hon som skadespecialist inom både tung och lätt trafik på motorskador med fördjupning på villkorsfrågor

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98