Vi har nyligen bytt kundsystem. Om du upplever problem med att logga in eller anmäla dig till någon utbildning, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Online: Motorförsäkringsseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med motorfordonsförsäkring!

Seminariet genomförs digitalt. 

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med motorfordonsförsäkring som skadereglerare, tekniker, utredare, produktutveckling eller har ett allmänt intresse i dessa frågor. Medverkar gör erfarna specialister och praktiker som ger dig viktiga uppdateringar i aktuella frågeställningar som rör motorfordonsförsäkring.

 

Program

 

09.00 – 09.10 | Seminariet inleds

Moderator, Liza Almqvist, Förändringsledare Skador, Gjensidige försäkring09.10 – 09.50 | Handel med trafikskadade fordon
Länsstyrelsen Skåne är tillsynsmyndighet över gränsöverskridande transporter av avfall i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Därför genomför vi kontroller av transporter med gods för att utröna om dessa avser avfall och ifall sådana transporter följer bestämmelserna i EG förordning 1013/2006 om transport av avfall. Gods från hela Sverige passerar gränsen via Skåne. Vid sådan tillsyn har länsstyrelsen noterat att fordon som är trafikskadade/krockade är under transport mellan länder. Det har varit fordon från Sverige och Norge till Afrika och Mellanöstern. Men vi har också noterat att krockade bilar (dyrare märken och modeller) har importerats från Japan till Sverige. När länsstyrelsen undersökt bakgrunden i det enskilda fallet har det visat sig att fordonet varit med om en trafikskada. Det försäkrande bolaget har löst ut bilen, eftersom reparationskostnaden varit för hög jämfört fordonets värde. Fordonet har sedan sålts via något nätauktionsbolag till någon firma/person som sedan exporterar eller för ut fordonet från Sverige/avsändarlandet.

Jan Moberg, Miljöhandläggare, Länstyrelsen Skåne

 

09.50 – 10.50 | Stölder och bedrägerier under Covid-19

Har det kunnat urskiljas ett förändrat mönster hos stölder och bedrägerier inom motorförsäkringsbranchen sedan pandemin bröt ut?

Medverkande meddelas inom kort.
 

10.50 – 11.10 | Paus och nätverkande
 

11.10 – 11.45 | Försäkringsbranschen i förändring
Hur har försäkringsbranschen påverkats – och kanske rentav förändrats - i och med Covid-19-pandemin? Vad gör branschen för att hjälpa samhället på fötter igen?

Medverkande meddelas inom kort.

 

11.45 – 12.45 | Lunch

 

12.45 - 13.15 | Självkörande fordon i närtid –  bara en dröm? 

Självkörande bilar var ju lösningen på alla problem i trafiken. Nu har bilbranschen börjat komma ut ur garderoben. Mercedes har insett att det kommer att ta mycket lång tid innan bilarna kan köra själva. Flera andra tillverkare är inne på samma spår och även Tesla som envisas med att bilarna kan köra själva medan föraren pysslar med annat har börjat svänga, bakom kulisserna. Får vi lov att revidera våra drömmar om den självkörande bilen och istället börja leta efter alternativ?

Medverkande meddelas inom kort.


13.15 – 13.45 | Programpunkt presenteras inom kort.


13.45 - 14.15 | Innovation – att våga göra annorlunda

När tankarna går från en ide till förverkligande, då är det en riktig innovation. Hur tar vi tankar och ideer till något verkligt? Kan man i en traditionell branch driva innovation på ett effektivt sätt? Vi tror oss ha hittat en metod där kunddriven innovation och utveckling står mitt i centrum. Tekniken står för stora delar av möjliggörandet av innovativa satsningar men mycket av kraven kommer från förändrade behov och beteende från människorna. Vi äger inte i samma utsträckning prylar längre och acceptansen för omständiga processer minskar drastiskt. Innovation – det gör alla på Länsförsäkringar. Tillsammans med Lfant.

Björn Ljungberg, Oscar Borssén, Innovation Business Developers, Lfant


14.15 – 14.35 | Paus och nätverkande

 

14.35 – 15.10 | 5G och försäkring - vilka är möjligheterna?

Hur påverkar 5G förutsättningarna för människor och företag? Går det att få in mot försäkring? Med 5G kommer användare av både datorer och mobiler uppleva snabbare ett nät med mindre fördröjning. Men det är bara en början. I dag är produkter och prylar ofta uppkopplade, från bilar till kylskåp. När 5G släpps fullt ut kan utvecklingen av internet of things verkligen accelerera. Det kommer bland annat att innebära förändrade konsumtionsbehov hos både företag och privatpersoner. Men vad är 5G? Och hur kommer tekniken att påverka din vardag och den digitala transformationen för företag och organisationer?

Medverkande meddelas inom kort.
 

15.10 – 15.40 | Elbilens behov av uppladdning

Hur ser samhällsplaneringen ut vad avser utbyggnaden av laddningsplatser och laddningsstationer? Hur löser man behovet i stad, där flertalet bor i flerfamiljshus med parkering på gatan. Finns det en plan för hur utbyggnaden ska se ut i inlandet?
Kommer verkligen elen att räcka till för både industrin, bilar och övrig samhällsfunktion?

Medverkande meddelas inom kort.
 

15.40 – 15.55 | Interaktivitet
 

15.55 - 16.00 | Avslutning
Liza Almqvist, Förändringsledare Skador, Gjensidige försäkring

 Har du frågor? Kontakta mig.

 

Anders Manell

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98