Personskadeseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med personskadeförsäkringar

 

Årets personskadeseminarium tar en närmare titt på hur coronapandemins följder har påverkat oss. Hur har den fysiska distanseringen befolkningen ombads följa påverkat samhället? Har den psykiska ohälsan ökat hos befolkningen och i så fall, vilka diagnoser? Seminariet kommer även att belysa hur Högsta Domstolen arbetar med rättsfall. Hur är gången och vad sker i det olika stegen? Seminariet avslutas med en spännande föreläsning om att åter hitta tillbaka till arbetsglädjen.

Välkommen till Personskadeseminariet 2020!

 

Program

09.00 – 09.10
Seminariet inleds
Henrik Ask, vice VD och skadechef, Löf
 

09.10 – 09.45

Nya digitala verktyg och framtidens personskadereglering
Behovet av en snabbare digitalisering inom personskadereglering har funnits länge men pandemins utbrott gjorde det än mer uppenbart. Vi blickar tillbaka på vad digitaliseringen har inneburit för branschen och berättar om de lösningar som framöver kommer vara nödvändiga för en rättvis och effektiv personskadereglering
Mario Pereira – Grundare av Mavera

09.45 – 10.20
Psykisk ohälsa
En studie visar att den psykiska ohälsan ökade i samband med vårens sociala distansering. Studien visar att även efterdyningar av pandemin kommer att påverka det psykiska måendet. Vilka diagnoser ökade i samband med vårens kris? Hur kan den psykiatriska vården stå emot en eventuell andra våg av smittspridning och därmed en trolig ökning av det psykiska måendet?
Medverkande presenteras inom kort
 

10.20 – 10.40
Paus och nätverkande


10.40 – 11.20
Miljöns positiva utveckling i samband med Covid-19
På bara några veckor förändrades miljöutsläppen, som minskade i takt med att vi plötsligt ändrade våra vanor. Vilken effekt kan vi se på kort och lång sikt vad avser vår och miljö och dess hållbarhet på branschen.
Medverkande presenteras inom kort.
 

11.20 – 12.00
Försäkringsmedicinska bedömningens utmaningar
Redan innan coronapandemin har det varit svårt att få tag på invaliditetsintyg. Sedan dess har sjukvården påverkats stort. Har det nu blivit ännu svårare och har företagen behövt använda egenintyg och tjänstemannabedömningar i högre utsträckning? Även för kunderna kan det ha blivit svårare att få tid till sjukvården i samband med till exempel en olycka. Hur ska sambandsbedömning hanteras, där försäkringsvillkoret begär att skadan ska ha krävt vård? Hur påverkas skaderegleringen av att kundernas operationer eller behandlingar flyttas fram?
Medverkande presenteras inom kort.

12.00 – 13.00
Lunch


13.00 – 13.40
Hur arbetar Högsta domstolen?
Högsta domstolens viktigaste uppgift är att genom sina avgöranden i konkreta mål skapa prejudikat, som kan få betydelse som vägledning för hur liknande fall i framtiden ska bedömas av de allmänna domstolarna och av rättslivet i övrigt. Denna uppgift brukar kallas Högsta domstolens prejudikatbildande funktion. Vad hamnar i hos dem och hur bedrivs arbetet?
Medverkande presenteras inom kort.
 

13.40 – 14.10
Aktuella rättsfall
Vi lyfter de aktuella rättsfall inom personskadeförsäkring. Vilka rättsfall vi går igenom avgörs först framåt hösten.
Medverkande presenteras inom kort.
 

14.10 – 14.30
Paus och nätverkande
 

14.30 – 15.10
Att få de svenska hjulen att åter snurra
Coronapandemin påverkade samhället på flera olika sätt. Tidigare blomstrande företag gick omkull och försvann på ett ögonblick. Människor blev uppsagda och förlorade sin trygghet. Hur ska vi nu få fart på Sverige igen. Hur ska vi få tillbaka arbetsföra till tjänster som tidigare blomstrade, men som nu kanske inte återuppstår förrän om några år. Hur kan vi komma i kapp med de operationer som ställdes in i samband med krisen?  Ta del av en spännande paneldiskussion om vilka planer som finns för att återupprätta produktiviteten och åter få den enskilda att se ljust på framtiden.
Medverkande presenteras inom kort.


15.10 – 15.55
Att finna arbetsglädjen
Sommarens semester känns kanske avlägsen och tiden fram till julledigheten ligger ännu långt fram. Men hur ska man finna arbetsglädje som tar oss framåt? Ta del av en inspirerande föreläsning om att finna arbetsglädje.
Dennis Westerberg, föreläsare, författare, coach och podcastprofil

 

15.55 – 16.00
Avslutning
Henrik Ask, vice VD och skadechef, Löf

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Anders Manell

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98