Försäkringsförmedling i praktiken – avtal och samarbete

Vad behöver du tänka på när du anlitar en försäkringsförmedlare?

 

Under kursen går vi igenom relevanta regelverk som styr försäkringsförmedlingsverksamheten, framförallt den svenska lagen om försäkringsdistribution, och lär oss hur kraven omsätts i praktisk handling.

Vi går även igenom olika samarbetsmodeller för att sälja försäkringar: via förmedlare med eget tillstånd, anknutna förmedlare, sidoverksamma försäkringsförmedlare, specialombud och så kallade tipsare.  Vi kommer också att gå igenom vad man konkret behöver göra när man anlitar olika aktörer.

Vi kommer även in på lämplighetsprövning och övriga krav när man anknyter en förmedlare. Dessutom kommer vi att gå igenom praktiska exempel på vad ett förmedlaravtal behöver innehålla. Vi kommer också in på gränsdragningen mot gruppföreträdare och outsourcingregelverket.

Innehåll och upplägg

Kursen utgår från en mängd praktiska exempel i syfte att konkretisera regelverket och skapa förståelse för hur du behöver agera vid anlitande av en försäkringsförmedlare. Under kursen kommer det finnas mycket utrymme för diskussioner och frågor.
 

Ur programmet:

  • Olika typer av försäkringsförmedlare
  • Vad ska du tänka på vid anlitandet av en förmedlare?
  • Krav på anknutna förmedlare och specialombud
  • Prövning och registrering av anknutna förmedlare
  • Ansvarsfrågor
  • Typiska villkor
  • Avgränsning mot outsourcing och gruppföreträdare
     

Erfarenhetsutbyte – tid för deltagarna att tillsammans med kursledaren diskutera sina egna erfarenheter.
 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar på ett försäkringsbolag med ansvar för förmedlarsamarbeten och affinity, eller som arbetar som COO, säljchef, säljmedarbetare, eller som arbetar med förmedlingsfrågor som jurist eller inom compliance/regelefterlevnad. Kursen vänder sig även till personer med motsvarande roller hos förmedlingsföretag. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.


Kursledare/föreläsare

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Anna har arbetat med affärsjuridik sedan 1999, varav ett år i USA. Hon har under hela sitt yrkesliv intresserat sig för och arbetat med personuppgiftsrätt. Hennes erfarenhet är bred och har sin grund i kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Sedan snart 10 år tillbaka har hon även fördjupat sig inom försäkringsrätten. Anna har hållit många utbildningar i bland annat försäkringsrätt och utbildar även inom dataskydd och föräkringsdistribution hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97