Vi har bytt kundsystem. Om du upplever problem med att logga in eller anmäla dig till någon utbildning, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Ansvarsförsäkring för styrelse och VD

Kurs om ansvarsbedömning och skadeberäkning med utgångspunkt från rättsliga förfaranden

 

Få en fördjupad kunskap om grunderna i styrelse- och VD-ansvaret i Sverige och hur detta ansvar kan gestalta, förhålla och förändra sig i förhållande till skadelidanden och andra skadevållare. Kursen kommer också att behandla skadeberäkning och hur detta bedöms i rättsliga förfaranden, särskilt i ljuset av några uppmärksammade domar under senaste åren.

 

För vem?

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar med styrelse- och VD-försäkringar, men även dig som arbetar med ansvarsförsäkringar och ansvarsfrågor i allmänhet.

 

Innehåll


Inledande om den rättsliga miljön för styrelse- och VD-ansvar

Avsnittet avser kort behandla ansvarsbestämmelserna i ABL och diskutera vilka regelverk/normer utöver ABL som ansvarssubjekten har att förhålla sig till.


Metod, delegation och kontroll

Avsnittet avser gå igenom metodansvaret och rättsverkningarna av delegationer. Avsnittet kommer även gå igenom det s.k. kontrollansvaret.


Skadelidandes dispositioner och konsekvenser för skadevållarens ansvar

Avsnittet avser diskutera skadelidandes dispositioner innan och efter skadeupptäckt, och vilka konsekvenser det kan få för möjligheterna att hålla skadevållaren ansvarig.


Panel: Kausalitets- och adekvansbedömningen i ljuset av nyare rättspraxis

Paneldiskussion med avstamp i några senare avgöranden, om hur domstolar ser på kausalitet bl.a. ifråga om presumtioner om kausalitetskedjor, faktisk tillit till uppgifter och vad vi kan förvänta oss av rättsutvecklingen framöver.


Skadeberäkning och skadebedömning

Avsnittet avser gå igenom hur skadeberäkningar görs och hur skadeberäkningar bedöms i rättsliga förfaranden.

 

Kursledare

 

Erik Wernberg

Partner och advokat, Advokatfirman Cederquist

Sedan 2008 är Erik ansvarig för Cederquists tvistlösningsgrupp. Han har omfattande erfarenhet av att vägleda svenska och internationella företag i nationella och internationella skiljeförfaranden och domstolsprocesser. Erik har även stor erfarenhet av omfattande mål rörande revisions- och styrelseansvar. Han bistår regelbundet företag och organisationer inom privat och offentlig sektor samt dess ledning med att utreda och hantera risker, potentiella eller misstänkta fel, avvikelser eller oegentligheter i verksamheten. Han är en dokumenterat framgångsrik processförare och är topprankad av flertalet ledande rankinginstitut, såsom Chambers och Legal 500.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98