Vi har nyligen bytt kundsystem. Om du upplever problem med att logga in eller anmäla dig till någon utbildning, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Neuropsykiatriska funktionshinder: ADHD och Autism

Hur kan vi bättre förstå personer med neuropsykiatriska funktionshinder?

 

Förståelse för neuropsykiatriska funktionshinder har ökat, vi pratar idag ofta om neuropsykiatriskt fungerande på arbetsplatser och i skolan. Vår kunskap är bredare och det stöd som ges kan anpassas bättre efter individuella förutsättningar. Den här kursdagen kommer att ge en ökad kunskap om diagnoserna ADHD och Autism.

Under dagen kommer du som kursdeltagare att få ta del av forskningsläget inom området, teori kring hur man kan se på problematikens uppkomst och hur man som omgivning kan förhålla sig och stötta på bästa sätt.

 

För vem?

Kursen passar alla som vill öka sin kunskap och förståelse för neuropsykiatriska funktionshinder och hur dessa kan ta sig uttryck. Du arbetar kanske idag som riskbedömare eller skadereglerare och i ditt dagliga arbete behöver väga in neuropsykiatriska funktionshinder i helhetsbedömningen. Men kursen vänder sig även till dig som arbetar med hur man bäst kommunicerar på ett rakt och tydligt sätt till personer med just neuropsykiatriska funktionshinder. 

 

Upplägg

Under dagen går vi igenom det aktuella kunskapsläget när det gäller de neuropsykiatriska diagnoserna ADHD och Autism, vi diskuterar utmaningar och möjligheter i vardagen och hur vårt informationssamhälle både kan hjälpa och ställa till det för personer med neuropsykiatrisk sårbarhet.

 

Efter kursen

Efter kursen kommer du att ha fått ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder och diagnoserna ADHD och Autism. Genom kursens övningar och diskussioner får du möjlighet att öka dina färdigheter att förstå neuropsykiatriskt fungerande.

 

Kursledare

 

Elin Valentin

Leg. psykolog och psykoterapeut

Elin har lång erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsa och personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Elin har också erfarenhet av ledningsuppdrag och arbete med att ta fram riktlinjer och kvalitetssäkra arbetssätt inom psykiatrisk vård