Vi har bytt kundsystem. Om du upplever problem med att logga in eller anmäla dig till någon utbildning, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Förändrad flytträtt

Hur anpassar vi oss till lagändringen om flytträtt?

 

Mot bakgrund av nuvarande bestämmelsers tillkomst och utvecklingen sedan dess går vi igenom de senaste förändringarna. De olika förändringsförslag som presenterats under senare år, men som inte lett till lagstiftning, gås igenom. Även den aktuella debatten och hur försäkringsbolagen kommer att hantera de nya reglerna tas upp.

Bestämmelserna för flytt och återköp har förändrats ett antal gånger under de senaste åren. Det senaste lagförslaget om avgiftsbegränsningar förväntas få betydande konsekvenser för försäkringsmarknaden och ett eventuellt senare kommande förslag om retroaktiva flytt- och återköpsbestämmelser för försäkringar tecknade före 2007-07-01 kan medföra ytterligare effekter för både försäkringstagarna och många försäkringsföretag.

Syftet med de successiva lagändringarna är att de ska öka möjligheterna att återköpa och flytta sparandet i livförsäkringar. Det sägs ge bättre möjligheter att kunna påverka utfallet av pensionen och annat försäkringssparande.

De senaste begränsningarna i avgiftsuttagen vid flytt gäller fond- och depåförsäkringar tecknade efter 2007-06-30 avses träda i kraft 2021-04-01. Till följd av tidigare tillkännagivanden från Riksdagen och senare motioner pågår även beredning av frågan om fond- och depåförsäkringar tecknade före 2006 respektive 2007 ska omfattas av en utvidgad återköps- och flytträtt och de nya avgiftsbegränsningarna. Som underlag för ett eventuellt kommande förslag har Finansinspektionen på Regeringens uppdrag kartlagt tänkbara konsekvenser av en sådan retroaktiv utvidgning av bestämmelserna, vilket redovisades i november 2020.

 

För vem?

Den här halvdagen vänder sig i första hand till dig som arbetar som jurist, produktutvecklare, marknadsansvarig, distributionsansvarig, förmedlare, VD eller chef på ett försäkringsförmedlarbolag, försäkringsbolag eller en bank.

 

Kursledare

Carl Johan Rundquist

Jur. kand./Senior Associate, D-Law

Carl Johan har en lång och bred erfarenhet från företag inom pensions- och försäkringsbranschen. Efter tjänstgöring som tingsnotarie samt stadsnotarie i Stockholms stad i några år, har han sedan 1986 arbetat som försäkringsjurist, vice chefsjurist och chefsjurist i flera olika livförsäkringsbolag, bland andra Skandia, Trygg-Hansa och senast SPP. Carl Johan har också varit styrelseledamot i Försäkringsjuridiska Föreningen, IPEBLA, Svenska avdelningen AIDA och styrelseledamot och ordförande i Föreningen Pensionsspecialisterna samt är ledamot i Disciplinnämnden för försäkringsdistribution.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se
08-522 789 97