Vi har bytt kundsystem. Om du upplever problem med att logga in eller anmäla dig till någon utbildning, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Internationell utblick för försäkringsbranschen

Vad händer i branschen internationellt och hur påverkar det oss?

 

Svenska Försäkringsföreningen bjuder in till ett heldagsseminarium om aktuella frågeställningar inom försäkringsbranschen. Vad händer utifrån ett internationellt perspektiv? Många frågor som vi hoppas att denna dag kan besvara och skapa diskussioner kring. Missa inte den unika möjligheten att lyssna till föredrag som kan stödja såväl din verksamhet som affär!

Välkommen till en oberoende mötesplats för att skapa nätverk inom branschen och ta del av kunnigt yrkeskunnande kring försäkringar, ekonomi och risker internationellt. 
 

Målgrupp​

Seminariet är brett och alla som arbetar i försäkringsbranschen och som är intresserade av att lära sig mer och inspireras av den internationella utvecklingen. Du kan arbeta som t.ex. produktutvecklare, produktägare, underwriter, skadereglerare, CDO, aktuarie eller försäljningschef.
 

Praktisk information

På detta seminarium kan du välja att delta på plats i Finlandshusets lokaler i Stockholm eller på distans genom livestreaming via Youtube.  
 

Program

09.00–09.30 | Inledning av moderator – ​Pandemins effekter på Internationella risker

Riskspridning har alltid varit aktuellt, men vad händer när en pandemi förändrar branschen internationellt? Vad krävs av bolagen för att anpassa sig till de snabba förändringar som sker? Kan andra investerare med andra risk korrelationer vara en lösning? Samarbete mellan kund, försäkringsbolag och samhälle har aldrig varit viktigare för att minska risker vid extrema händelser som pandemin har påvisat.

Carolina Klint, Managing Director, Risk Management Leader Continental Europe, Marsh
 

09.30–10.00 | Skadereglering av cyberskada

Har riskerna kring intrång ökat och hur krishanterar man detta? Hur skadehanteras en cyberskada? Hur beräknas skadan?  Vi får höra om ett aktuellt case kring cyberintrång och hur detta hanterades.

Talare presenteras inom kort
 

10.00–10.40 | Klimatpåverkans effekter på branschen

Vädret blir alltmer dramatiskt och vi anpassar oss till en helt annan miljö. Hur påverkar det försäkringsbranschens affärsmodeller, ekonomi och premiesättning? Finns det risker som branschen inte längre vill försäkra?

Mattias Bergsvik, Senior Market Underwriter | VICE PRESIDENT | Europe, Middle East & Africa, Swiss Re, München

 


10.40–11.00 | Paus


 

11.00 – 11.45 | Internationella trender och nya affärsmöjligheter

Har bolagen redan nu satt en strategi kring hur tjänsteresor, möten och distansarbete kommer att se ut framöver internationellt? De digitala framstegen har varit enorma det senaste året och både kunder och anställda har ställt om och det har öppnat upp för nya affärsmöjligheter. Hur kommer man att agera internationellt framöver vad gäller kundområden och mötesformer?

Talare presenteras inom kort
 


11.45–13.00 | Lunch


 

13.00–13.40 | Vilka risker ser vi med den omställning vi gjort till följd av pandemin?

Ingen trodde att vi skulle arbeta hemifrån i över ett år, men här befinner vi oss nu. Vad kan vi förvänta oss framöver och vad händer när vi har färre fysiska möten? Helt plötsligt spelar det inte så stor roll var i landet du bor, du kan arbeta överallt, men hur påverkar det lojaliteten och samarbetet? Vilka risker ser vi med detta?

Kajsa Peedu, Affärsområdeschef Företag & Industri, Moderna försäkringar

 

13.40–14.20 | Återförsäkring och bolagens återhämtningsförmåga

Bolagens förmåga att anpassa sig till alla typer av risker- så som naturkatastrofer, cyberattacker och pandemier mäter deras resiliens. Det senaste året har ställt nya krav på försäkringsbranschen och på risktagande. Vilka faktorer kan man påverka och förbereda sig på för att snabbt anpassa sig till framtida utmaningar? Hur agerar återförsäkrarna och vilket stöd kan bolagen räkna med från dem?

Thomas Barenthein, Managing Director, Hannover Re / HDI Global Specialty  

 


14.20–14.40 | Paus


 

14.50–15.30 | Hur ska framtida risker finansieras?

Samhället har i stort fått finansiera pandemins ekonomiska förluster. Försäkringsbolagen kan inte ta hela risken och skulle vilja se en större statsfinansiering. Vidare hur ska ekonomin viktas framöver, ska man bygga upp samma samhälle som var innan pandemin eller ska man tänka annorlunda? Men framför allt, vem ska betala?

Talare presenteras inom kort
 

15.30–15.50 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

Vad kan vi lära av händelser som skett inom branschen både nationellt och internationellt? Ser vi tecken på stora förändringar framöver?

Carolina Klint, CEO North West Region, Marsh AB
 

Moderator
 

 

 

Carolina Klint

CEO North West Region, Marsh AB.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97