Diplomprogram Liv och Tjänstepension

Unikt, uppdaterat diplomprogram som fördjupar dina kunskaper inom området liv- och tjänstepensionsförsäkring

 

  Nyhet  

 

För att möta efterfrågan av omfattande försäkringsutbildning och kompetensutveckling startar Svenska Försäkringsföreningen ett nytt, unikt program – Diplomprogram inom Liv och Tjänstepension. Diplomprogrammet erbjuder en bred kunskapsbas inom liv- och tjänstepensionsförsäkring med möjlighet att lära dig att praktiskt tillämpa kunskaperna. Som deltagare får du professionell vidareutbildning, kompetensutveckling, ett utökat nätverk och erfarenhetsutbyte med branschkollegor. Genom en kombination av teoretisk utbildning och praktiska övningar får du tillgång till kunskap och verktyg som kan användas i din roll och fortsatta utveckling. Föreläsarna är verksamma i försäkringsbranschen med många års erfarenhet och kunskaper.

 

Innehåll

Diplomprogrammet är indelat i fem delkurser med löpande starter. Du kan alltså välja vid vilken delkurs du vill börja diplomprogrammet och du väljer själv i vilken takt du vill läsa de kommande delkurserna. Följande kurser ingår.

 

Distributörens roll och ansvar (2 dagar)

Nästa kursstart den 19-20 oktober 2021

Exempel på kursinnehåll

 • Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • Regler mot penningtvätt
 • Finansinspektionens roll och funktion
 • Krav på dokumentation och informationsplikten
   

Livteknik och pension (3 dagar)

Nästa start den 16 –18 november 2021


Exempel på kursinnehåll:

 • Livförsäkringsteknik och riskbedömning
 • Begrepp och definitioner
 • Riskförsäkringar
 • Förmånsbestämd och premiebestämd försäkring
   

Pensioner och förmåner (3 dagar)

Nästa start den 16–18 mars 2022

Exempel på kursinnehåll:

 • Lagstadgade försäkringar
 • Pensionsadministration (valcentraler)
 • Ålderspension, sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring och efterlevandeskydd
 • De olika tjänstepensionsavtalen
   

Finansiella instrument och portföljteori (2 dagar)

Nästa start den 27–28 april 2022

Exempel på kursinnehåll:

 • Makroekonomi och ränteinstrument
 • Grundläggande portföljlära
 • Fondkunskap och värdepappershandel
 • Hållbarhet, etiska placeringar och framtida nya placeringar (tex infrastruktur)
 • Aktier och fondkunskap
   

Juridik och beskattning (3 dagar)

Nästa start den 17-19 maj 2022

Exempel på kursinnehåll:

 • Avkastningsskatt, särskild löneskatt
 • Försäkringsrörelselagen (FRL), försäkringsavtalslagen (FAL)
 • Ekonomi
 • Inkomstskatt
   

För vem?

Diplomprogrammet riktar sig till dig som vill utvecklas till rådgivare eller förmedlare inom livförsäkrings och pensionsområdet eller som arbetar med livförsäkring och tjänstepension eller inom pensionsområdet på andra sätt, till exempel som specialist eller inom HR. Det passar även dig som arbetar inom finans- eller försäkringsbranschen och vill ändra inriktning till pensionsområdet. Diplomprogrammet kan även passa dig som vill komplettera tidigare utbildningar, för fortsatt utveckling inom liv- och tjänstepensionsområdet.

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

 

Diplom

Varje delkurs avslutas med ett obligatoriskt kunskapstest för att uppfylla kravet om erhållen kunskap. Efter fullföljt diplomprogram och godkända kunskapstester delas diplom ut.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97