Vi har bytt kundsystem. Om du upplever problem med att logga in eller anmäla dig till någon utbildning, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Pensionsseminariet

Vad är aktuellt och hur tänker branschen framöver?

 

Svenska Försäkringsföreningen bjuder in till ett heldagsseminarium om aktuella frågeställningar inom liv- och pensionsförsäkring. Vi kommer att diskutera vad som är aktuellt 2021 och hur det påverkar dagens försäkringsprodukter. Vad vi tror om framtidens liv- och pensionsverksamhet? Leder ändrade regelverk till nya behov av produktutveckling? Många frågor som vi hoppas att denna dag kan besvara och skapa diskussioner kring.  

Välkommen till en oberoende mötesplats för att skapa nätverk inom branschen och ta del av kunnigt yrkeskunnande kring pensioner och sparande.
 

Målgrupp​

Seminariet vänder sig främst till dig som jobbar som produktspecialist, produktägare, aktuarie, försäljningschef, kapitalförvaltare, specialist, rådgivare, förmedlare eller i övrigt har ett intresse i detta ämne.     
 

Program

 

09.00–09.15 | Inledning av moderator

 

09.15–10.00 | Hållbara investeringar

Miljö- och samhällsansvar i investeringar är ett fortsatt hett tema. Det märks inte minst inom den finansiella sektorn, där en uppsjö av nya regelverkskrav kommer införas både genom helt nya regelverk och ändringar i befintliga regelverk. Branschen behöver arbeta aktivt och målmedvetet med implementering av hållbarhetsreglerna. Detta är en förutsättning för att kunna bli en branschförebild inom hållbarhetsområdet och för att kunna dra nytta av hållbarhetsfrågan i sin marknadsföring.

Talare presenteras inom kort
 

10.00–10.15 | Paus och nätverkande

 

10.15–11.00 | Vad är olämplig rådgivning?

InsureSec om de varningar som skett i samband med försäljning av kapitalförsäkringar med struktar i. Varningarna bestod i att omsorgplikten inte uppfyllts, kundernas kunskap o kompetens ej säkerställts samt att förmedlarna synes ha varit drivna av den ersättning de skulle få om försäkringarna med sparform tecknades.

Lina Erenvidh, Operativ chef och Johan Eklund, Försäkringsinspektör, InsureSec 

 

11.00–12.00 | Effektivare flytträtt

Regeringens förslag om effektivare flytträtt började gälla den 1 januari 2020. Lagförslaget innebär bland annat att det införs nya regler i försäkringsrörelselagen, FRL, som förtydligar och begränsar vilka typer av kostnader som företagen får ta ut avgifter för när en person flyttar sitt försäkringssparande. Dessutom innebär lagförslaget att det förtydligas i inkomstskattelagen att pensionsförsäkringar får flyttas utan att personens skatt påverkas. Hur påverkar det bolagen och dess affär? Är det alltid bäst för kunden? Hur påverkar det garantier och andra villkor?

Helena Palmgren, Founder & Executive Advisor, Palmgren & Bähr, Mattias Munter, Pensionsekonom/Ansvarig samhällskontakter, Skandia Norden

12.00–13.15 | Lunch

 

13.15–14.00 | Produktkunskap – är den nödvändig?

Håller branschen på att urholkas på försäkringskunskap och produktkännedom? Hur har prispressen från kunden påverkat branschen och produktutvecklingen? Är alltid billigast bäst? När konjunkturen viker så kommer andra krav på sparande och förvaltning men hur prissätter vi korrekt? Vad säger branschen?

Åsa Mindus Söderlund, VD, Avanza Pension, Fredrik Palm, Produktchef, Alecta och Jan Ridderwall, Head of Strategic initiatives, SPP


14.00–14.40 | Överleva kommersiellt som oberoende aktör och rådgivare inom tjänstepensionsmarknaden

Tjänstepensionsmarknaden är en väldigt mogen marknad, men svårigheten för mindre bolag att etablera sig gör det svårt att gynna konkurrens. Hur kan produkt, tjänstemångfald och slutligen pensionsförsäkringskonsumenten komma i fokus?

Talare presenteras inom kort
 

14.40–15.00 | Paus och nätverkande
 

 

15.00–15.40 | Mångfald inom branschen

Försäkringsbranschen och det mångfaldsarbete man bedriver, skapar en inkluderande och icke-diskriminerande arbetsorganisation, som tar tillvara mångfalden hos medarbetarna.

Talare presenteras inom kort
 

15.40–16.00 | Avslutning och sammanfattning av moderator

 

Moderator

 

 

Katarina Wiberg

Account Manager, SPP 

 

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se
08-522 789 97