Nätverk Skriva begripligt om försäkringar

Unikt nätverk för dig som skriver om försäkringar till kunder som villkorstexter, förköpsinformation eller skriftliga beslut


För att möta efterfrågan på såväl utbildning som nätverkande startar Svenska Försäkringsföreningen ett nytt, unikt nätverk för dig som skriver om försäkringar, till exempel villkorstexter,  förköpsinformation eller skriftliga beslut.

Nätverket erbjuder en mötesplats att diskutera branschspecifika utmaningar med att skriva begripligt om försäkringar till kunder. På nätverksträffarna får du som deltagare också kompetensutveckling och fördjupad kunskap inom ämnet genom föreläsningar, praktiska övningar och diskussioner med nätverksledarna och gästföreläsare.

Eftersom nätverket vänder sig till många olika yrkesroller som arbetar med olika slags försäkringstexter på olika försäkringsföretag, bidrar även deltagarna till varandras kompetensutveckling genom diskussioner och erfarenhetsutbyte.

 

Vem passar nätverket för?

Nätverket vänder sig till dig som, på ett eller annat sätt, arbetar med försäkringstexter, som villkor, förköpsinformation eller skriftliga beslut. Du kan till exempel vara jurist, produktutvecklare, kommunikatör eller skadereglerare. Du kan också vara chef eller projektledare som påverkar texter som riktar sig till era kunder.
För att du ska få bästa behållning av nätverket rekommenderar vi att du tar med dig texter, som du vill utveckla under nätverkets gång. Deltagarna kan jobba med olika texter, medier och målgrupper.

 

Mål

Målet med nätverket är att skapa en dynamisk mötesplats för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Nätverket erbjuder även möjligheten att skapa nya kontaktytor av nytta i din roll, i dag och i framtiden.

 

Innehåll

  • Analys och innehållsurval
  • Skriva utkast – struktur och perspektiv
  • Meningar och ord
  • Korrektur och språkriktighet


Du kommer också att diskutera och resonera kring texter och språkliga problem med andra deltagare och nätverksledarna. Nätverksledarna kommer att lägga stor vikt vid deltagarnas egna önskemål om innehåll på de olika träffarna och göra djupdykningar inom de områden som kursdeltagarna tycker är särskilt utmanande.

 

Vad du får som deltagare i nätverket

  • Möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar med att ta utveckla begripliga försäkringstexter
  • Professionell vidareutbildning av sakkunniga experter inom området
  • Möjlighet att arbeta med ett eget skrivprojekt med stöd från nätverksledarna och deltagarna
  • Tillgång till ett professionellt nätverk och nya kontaktytor i branschen
  • Erfarenhetsutbyte med branschkollegor som också arbetar med försäkringstexter

 

Praktisk information

Under första och sista träffen finns möjlighet att delta på plats i Stockholm. För dig som deltar på plats då inleds träffarna med kaffe och smörgas från kl. 08.30 och avslutas med en gemensam lunch.

 

Träffarnas upplägg

Varje träff är indelad i fem delar:

Introduktion

Första träffen presenterar vi oss för varandra. På följande träffar använder vi introduktionen till att gå laget runt så att alla får berätta vad som hänt sedan sist med texter och språk i deras arbete.

Föreläsning

30–40 minuter av nätverksledarna och eventuella gästföreläsare som är experter på respektive tema.

Diskussion

Frågor, kommentarer och samtal om dagens tema.

Praktiskt arbete med texter

Vi arbetar i grupper och i plenum med texter utifrån dagens tema. Nätverksledarna går in i varje grupp och stöttar i diskussionerna.

Avslutning

Vi avrundar och sammanfattar. Eventuellt får deltagarna en övning eller uppgift till nästa träff.

 

Inför nätverket

Innan nätverket startar kommer vi att skicka ut en enkät där du bland annat får beskriva om du har ett särskilt skrivprojekt på jobbet, dina förväntningar, utmaningar och eventuella önskemål om ämnen att ta upp. Dina och de andra deltagarnas svar blir underlag för nätverksledarnas förberedelser.

 

Nätverksledare

 

Karin Dellby

Språkkonsult på Språkkonsulterna

Karin är examinerad språkkonsult i svenska  och arbetar mycket med försäkringstexter, till exempel försäkringsvillkor. Hon håller kurser om skrivande och projektleder olika språkprojekt. Karin blir särskilt glad om hon får diskutera termer och fackspråk.

 

 

Anki Mattson 

Vd och språkkonsult på Språkkonsulterna

Anki är examinerad språkkonsult i svenska och har specialiserat sig på juridiskt klarspråk och tydligt myndighetsspråk. Arbetet med klarspråk utgår från övertygelsen om att alla har rätt till begriplig och mottagaranpassad information om det som påverkar deras framtid och tillvaro. 
Anki är medförfattare till två böcker: Juristens skrivhandbok (Jure 2013) och Uppdrag textgranskning (Prodicta 2017).

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Malin Biro

Kommunikatör & projektledare av kursen

malin.biro@forsakringsforeningen.se
08-522 789 94