Nätverk CRO/Riskkontrollansvarig i försäkringsbranschen

Bli en del av ett unikt nätverk – och ligg steget före!

 

För att möta efterfrågan på såväl utbildning som nätverkande startar Svenska Försäkringsföreningen ett nytt, unikt nätverk för dig som arbetar som CRO, Riskchef eller Riskkontrollansvarig i försäkringsbranschen.

Nätverket har inriktningen mot de utmaningar och de olika kraven som ställs. På nätverksträffarna ges du som deltagare möjligheten att både fördjupa och bredda dina kunskaper genom utbildning och diskussioner av dagsaktuella frågor med kunniga och erfarna experter inom området. Du har också stor möjlighet att påverka vad som tas upp på träffarna.

Du får också betydande utrymme till att själv medverka till kompetensutveckling genom den generösa tid som finns för frågor och diskussioner. Sist, men inte minst väsentligt, får du möjligheten att bygga ett nätverk med kollegor i försäkringsbranschen, som har utmaningar liknande dina.

 

Vem passar nätverket för?

Nätverket vänder sig till dig som arbetar som CRO, Riskchef eller Riskkontrollansvarig i en försäkringsverksamhet, tjänstepensionsbolag eller i någon konsultroll.

 

Mål

Målet med våra nätverk är att skapa en dynamisk mötesplats för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och diskussioner. Du som deltagare får möjligheten att även skapa nya kontaktytor till nytta i din roll, i dag och i framtiden.  

 

Innehåll

Stor vikt kommer att läggas vid deltagarnas egna önskemål om innehåll. Därför kan nedan diskussionsämnen ses som exempel.

 • Metoder och erfarenheter - till exempel processer för ORSA/kapitalhantering/kapitalplanering kopplad till verksamhetsplanering
 • Metoder och processer för att identifiera, värdera, hantera, kontrollera, mäta och rapportera  hållbarhetsrisker, cyberrisker etc.
 • Aktuarien som medspelare - fördjupad kunskap om aktuariella metoder och hur samarbetet med aktuarien kan utvecklas
 • Regelverksuppdateringar och aktuella frågeställningar inom bland annat Solvens 2
 • Styrelse/ledning - hur kan rollen utveckla presentation/samspel och bidra till ökad förståelse för riskhantering

 

 Vad du får som deltagare

 • Vidareutveckling av professionellt nätverk
 • Erfarenhetsutbyte med andra 
 • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
 • Nya kontaktytor i branschen
 • Professionell vidareutbildning
 • Möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
 • Kompetensutveckling

 

Nätverksledare

 

Petra Holmberg

Chief Risk Officer Euro Accident

Petra är ekonom i botten och har lång erfarenhet från olika ledande befattningar inom finans- och försäkringsbranschen och har bland annat arbetat med implementeringen av Solvens 2. Petra har tidigare arbetat både hos försäkringsbolag och som konsult med inriktning på stöd och rådgivning till styrelser och ledning inom framförallt riskområdet.

 

 


 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91